Actueel

RSS

Wethouder Siepel treedt terug

Wethouder Roelof Siepel van gemeente Dronten heeft de gemeenteraad zijn ontslag aangeboden. In een brief aan raadsvoorzitter burgemeester Jean Paul Gebben schrijft de heer Siepel dat het ambt van wethouder alleen vervuld kan worden op basis van vertrouwen.

Verkeersmaatregelen rotonde sportvereniging Reaal

smaatregelen genomen bij de rotonde tussen de Muntmeesterdreef, Gildenpenningdreef en Gildenmeesterdreef ter hoogte van sportvereniging Reaal.

Nieuwe leveranciers voor Wmo-hulpmiddelen inwoners Dronten, Urk en Noordoostpolder

De gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder (DUN-gemeenten) hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor de levering van hulpmiddelen als scootmobielen en rolstoelen (Wmo-hulpmiddelen).

Gemeente Dronten zoekt Cyber Agents

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, dat merken we ook in gemeente Dronten. Daarom doet de gemeente Dronten mee aan HackShield.

Brand aan De Hunze (Dronten)

Vannacht heeft er een brand gewoed aan De Hunze, op het industrieterrein Business Zone Delta in Dronten. De rook trekt over het centrum van Dronten. Heeft u hier last van? Houd dan ramen en deuren gesloten.

Uitgifte kunstwerken gemeentehuis

Gemeente Dronten bezit een gevarieerde verzameling kunstwerken. Na renovatie van het gemeentehuis is er maar zeer beperkt ruimte om kunst terug te plaatsen en daardoor is een groot deel van de collectie nog opgeslagen in het depot. Om deze werken een tweede leven te geven, is besloten de collectie aan te scherpen en stukken die niet langer kunnen worden getoond, te herbestemmen.

Vrije inloop voor eerste prik in alle vaccinatielocaties in Flevoland

Inwoners van Flevoland kunnen met ingang van komende woensdag, 4 augustus, hun eerste COVID-vaccinatie halen, zonder dat zij daarvoor een afspraak hebben gemaakt.

Spijkstrand tussen 23.00 en 07.00 uur niet meer toegankelijk voor publiek

Vanaf heden is het niet meer toegestaan om op het Spijkstrand aanwezig te zijn in de periode van 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens.

Coronascan brengt economische effecten Dronten in beeld

De gemeente Dronten heeft de impact van de corona-pandemie op de Drontense economie laten onderzoeken. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van corona voor prominente sectoren in Dronten zoals agrofood, vrijetijdseconomie, retail, industrie en logistiek.

Dorpsvisie Swifterbant naar gemeenteraad

Op 16 september wordt de dorpsvisie Swifterbant aangeboden aan de gemeenteraad van Dronten.