Actueel

RSS

Wielerwedstrijd De Zuiderzeeronde op zaterdag 17 juli 2021

Op zaterdag 17 juli 2021 vindt weer de wielerwedstrijd De Zuiderzeeronde plaats. Start en finish zijn dit jaar bij Flevonice aan de Strandgaperweg 20 te Biddinghuizen. Om dit wielerevenement op een veilige manier te laten verlopen zijn er op deze dag tussen 08:00 uur en 18:00 uur verschillende wegen afgesloten

Partijen ondertekenen manifest verbetering huisvesting arbeidsmigranten

Op woensdag 30 juni 2021 ondertekenen twaalf partijen een manifest waarin afspraken zijn vastgelegd om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente Dronten te verbeteren en garanderen.

Wet elektronische publicaties (Wep) treedt op 1 juli 2021 in werking; maar wat betekent dit?

Vanaf 1 juli publiceren overheidsorganen op diverse plaatsen hun bekendmakingen en kennisgevingen online.

Swifterbant bijt spits af met centrumplannen

De gemeenteraad van Dronten heeft het college opdracht gegeven actieplannen voor de drie winkelcentra te ontwikkelen. En daarbij verzocht prioriteit te geven aan het centrum van Swifterbant.

Voortgang Windplannen

De gemeenteraad van Dronten is geïnformeerd over de voortgang van de windplannen in de gemeente. De informatie heeft betrekking op de afspraken die er zijn gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers over de bouwfase en de manier waarop inwoners in worden betrokken.

Gemeente Dronten gaat geluid windplannen meten

In voorbereiding op de bouw werkt het college van B&W aan een toezicht- en handhavingsstrategie voor de windparken.

Dronten wil dienstlijnen behouden

‘Het opheffen en wijzigen van zes dienstlijnen in Dronten gaat ons een stap te ver.’ Dat schrijft het college van B. en W. van Dronten als reactie op het Transitieplan Openbaar Vervoer 2022-2023.

Raad van State akkoord met verwijderen Roggebotsluis en aanpassing van de provinciale weg N307

Woensdagochtend 23 juni 2021 publiceerde de Raad van State de uitspraak over het verwijderen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de N307 Roggebot-Kampen.

Geluidsmetingen vliegverkeer 2020: luchtvaartgeluid in 2020 sterk afgenomen

In 2020 vond er in de gemeente Dronten nauwelijks geluidshinder plaats van vliegtuiggeluid. Dat blijkt uit de rapportage over het gemeten vliegtuiggeluid in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Presentatie Project Beschermd Wonen in Beweging op 30 juni

Ook in Dronten wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid. De meeste mensen met een psychische kwetsbaarheid werken en wonen gewoon in de wijk. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving.