Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Swifterbant is volop in ontwikkeling. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de vele ontwikkelingen in het dorp.

Hoe ziet Swifterbant er over 10 jaar uit?
Deze vraag staat centraal in de dorpsvisie voor Swifterbant. 

De kerngroep Ons Swifterbant (een vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Swifterbant) werkt aan deze dorpsvisie, met input van zoveel mogelijk inwoners van het dorp. Thema’s als wonen, werken, onderwijs, recreatie, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid komen aan bod.

Aanleiding
De afgelopen periode ontstond vanuit de gemeente en vanuit het dorp de wens een dorpsvisie te ontwikkelen, om zo meer samenhang aan te kunnen brengen tussen verschillende ontwikkelingen in Swifterbant. Er verandert namelijk veel in de gemeente. Veranderingen waar ook Swifterbant mee te maken krijgt. 

Uitnodiging: denk mee!
De gemeente nodigt samen met Dorpsbelangen Swifterbant alle inwoners uit om mee te denken over de toekomst van het dorp. Inwoners weten als geen ander wat er speelt en wat belangrijk is voor de toekomst van Swifterbant. We willen iedereen kunnen horen, zodat ook iedereen uiteindelijk kan meedoen. Meedenken kan via de enquête (april), de themamarkt (mei) of het toekomstplein (juni). De inbreng van de inwoners zal worden meegenomen bij het schrijven van de dorpsvisie.

Uw mening telt! Vult u de enquête in?
De kerngroep Ons Swifterbant heeft een enquête ontwikkeld waarin inwoners gevraagd wordt hoe zij tegen verschillende onderwerpen aankijken. De kerngroep roept daarom alle leeftijdsgroepen, buren, ondernemers en alle andere mensen in ons dorp op om mee te denken over de toekomst van Swifterbant. Want alleen op die manier komt er echt een duidelijk beeld van wat de inwoners belangrijk vinden voor Swifterbant. Doet u mee? Vul de enquête in!

U vindt de enquête in de link onderaan de pagina, bij de Flevopost van 21 april en in de supermarkten.


Meld u aan voor de themamarkten en denk mee over de toekomst van Swifterbant!

Op 10, 11 en 12 mei organiseren we ‘s avonds (online) themamarkten, voor bewoners die willen meedenken over de toekomst van Swifterbant. De themamarkten gaan over vijf thema’s. Klik op de onderstaande links om u aan te melden voor de themamarkt waaraan u graag een bijdrage wilt leveren. Wilt u aan meerdere thema’s een bijdrage leveren? Dat kan, maar we verzoeken u zich in te schrijven voor maximaal twee bijeenkomsten:

  1. Themamarkt Welzijn en voorzieningen op 10 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: sociale cohesie en ontmoeting, sport, recreatie, cultuur, zorg, veiligheid, onderwijs en andere voorzieningen)
  2. Themamarkt Economie op 10 mei, 20:30 – 21:30 (onderwerpen: economie, werken en ondernemen, toerisme)
  3. Themamarkt Groen en klimaat op 11 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: duurzaamheid, groen, natuur en biodiversiteit)
  4. Themamarkt Bereikbaarheid op 11 mei, 20:30 – 21:30 (onderwerpen: mobiliteit en bereikbaarheid: auto, openbaar vervoer, fiets en voetgangers)
  5. Themamarkt Wonen op 12 mei, 19:00 – 20:00 (onderwerpen: woningen, woningbouwplannen en woonklimaat)

Let op: Er zijn 50 plekken beschikbaar per bijeenkomst. We vragen u zich aan te melden voor de themabijeenkomst(en) waar u zich het meest betrokken bij voelt. De themamarkten vinden online plaats in verband met de contactbeperkende maatregelen i.v.m. COVID-19.

Vragen over de themamarkt kunnen gesteld worden aan Bart van Rijkom via bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Daphne van der Veer van Bureau BUITEN: daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl, 06-40805313.