Denk mee over de toekomst van Swifterbant

Swifterbant is volop in ontwikkeling. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de vele ontwikkelingen in het dorp.

Dorpsvisie Swifterbant

De kerngroep heeft in juni 2021 de Dorpsvisie Swifterbant opgesteld. De visie is gemaakt door en voor de inwoners van Swifterbant, onder leiding van de kerngroep. Het is de routekaart van bewoners voor de toekomst van Swifterbant. Het biedt inzicht in het karakter, de cultuur en het toekomstperspectief voor de komende tien jaar.

De Kerngroep Ons Swifterbant (onderdeel van Dorpsbelangen Swifterbant) heeft deze visie met inbreng van vele inwoners tot stand gebracht. In een participatietraject hebben honderden mensen via een enquĂȘte, telefonische spreekuren, 5 themamarkten en een toekomstplein-bijeenkomst actief meegedacht en meegedaan. De gemeente en het college van B&W heeft ervoor gezorgd dat de inwoners, als eerste dorpskern in de gemeente Dronten, de Dorpsvisie konden ontwikkelen.

De visie is een belangrijke checklist voor alle toekomstige ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Swifterbant. De visie wordt op 16 september aangeboden aan de gemeenteraad.

De resultaten van het participatietraject zijn nu al beschikbaar en te downloaden. Ook de raadsinformatiebrief Swifterbant-Zuid van november staat online. Klik hier voor het Stedenbouwkundigplan zoals dat is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Kijk hier om te zien hoe Swifterbant wil dat Swifterbant-Zuid eruit komt te zien

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bart van Rijkom via bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl