Swifterbant op weg naar de toekomst

Het dorp Swifterbant is volop in ontwikkeling. Via deze webpagina kunt u op de hoogte blijven van wat er in het dorp verandert.

Swifterbant werkt aan wonen, ontmoeten en veiligheid

De gemeente is bezig om Swifterbant klaar te maken voor de toekomst: een dorp dat uitbreidt, het sociaal karakter behoudt en veilig blijft. Samen met inwoners van het dorp is een aantal jaren geleden een routekaart gemaakt. Dit heeft onder meer geleid tot plannen voor een ontmoetingsplek. Inwoners hebben, in een ander traject, ook kunnen meedenken over de uitbreiding van het dorp. Ten slotte maken alle ontwikkelingen het nodig om de mobiliteit te verbeteren.

Swifterbant werkt aan wonen, ontmoeten en veiligheid

De gemeente is bezig om Swifterbant klaar te maken voor de toekomst: een dorp dat uitbreidt, het sociaal karakter behoudt en veilig blijft. Samen met inwoners van het dorp is een aantal jaren geleden een routekaart gemaakt. Dit heeft onder meer geleid tot plannen voor een ontmoetingsplek. Inwoners hebben, in een ander traject, ook kunnen meedenken over de uitbreiding van het dorp. Ten slotte maken alle ontwikkelingen het nodig om de mobiliteit te verbeteren.

Dorpsvisie: routekaart voor de toekomst

De Kerngroep Ons Swifterbant (onderdeel van Dorpsbelangen Swifterbant) heeft in juni 2021 samen met inwoners van Swifterbant de Dorpsvisie Swifterbant opgesteld. Het is de routekaart van bewoners voor de toekomst van Swifterbant. Het biedt inzicht in het karakter, de cultuur en het toekomstperspectief voor de komende 10 jaar.
De gemeente en het college van B&W heeft ervoor gezorgd dat de inwoners, als eerste dorpskern in de gemeente Dronten, de Dorpsvisie konden ontwikkelen.

MFC: ontmoetingsplek voor iedereen

Onderdeel van de ontwikkelingen in Swifterbant is de bouw van een Multifunctioneel Centrum (MFC). Hierin zijn voorzieningen zoals het dorphuis, een bibliotheek en dertig appartementen. Het wordt een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en de inwoners van Swifterbant met elkaar in verbinding staan. De opening van het MFC is in april 2024. Meer weten over het MFC? Lees er meer over in het laatste nieuwsbericht


Nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid

Swifterbant-Zuid is een plan voor en door inwoners van Swifterbant. In deze nieuwe wijk kunnen inwoners van Swifterbant wonen. Ook kunnen mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte, die nu elders in Nederland wonen, zich hier vestigen. In december 2016 is een intensief participatietraject gestart, met in mei de oprichting van werkteam Swifterbant Groeit. Dit werkteam heeft de gemeente geadviseerd bij het kiezen van de locatie van de nieuwbouwwijk. De wijk is mede ontworpen door inwoners van Swifterbant en biedt woningen voor een brede doelgroep: gezinnen, ouderen, jongeren, starters, doorstromers.
Meer weten over Swifterbant-Zuid? Lees er meer over op een speciale pagina.

Herinrichting wegen

Met zoveel nieuwe ontwikkelingen is het nodig om de wegen opnieuw in te richten, zodat het met alle nieuwe inwoners en bedrijvigheid toch een veilige plaats blijft om te wonen en leven. Meer inwoners zorgt immers voor meer verkeer. Daarom pakt de gemeente ook de infrastructuur van de wegen in Swifterbant aan. Er komen veranderingen aan de wegen rondom Swifterbant-Zuid en bij bedrijventerrein Spelwijk. Voor fietsers en voetgangers worden noord-zuidverbindingen aangelegd via het bos.
Meer weten over de herinrichting van de wegen? Lees er meer over op een speciale pagina over de herinrichting.