Dronten Ontwikkelt

Dronten is gebouwd op de verbeeldingskracht van pioniers met een duidelijk plan. Zo groeide het polderdorp uit tot een moderne gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds! Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden werken we voortdurend aan plannen voor leefomgeving en samenleving. Voorbeelden zijn de visie op de groei van Dronten en de integrale visie voor de leefomgeving.

Praat mee over de toekomst van Dronten

Visie op de groei van Dronten: “Richting aan groei”

Dronten gaat geleidelijk groeien naar 60.000 inwoners in 2050 met een focus op zes ontwikkellocaties voor woningbouw. Dat staat in de visie ‘richting aan groei’. In de visie staat kwaliteit voorop. Dronten bouwt verder aan een hechte samenleving, gebouwd op de waarden van polderpioniers: gemeenschapszin en verbeeldingskracht ingebed in een groene, landschappelijke leefomgeving.

Een toekomstbestendige, duurzame samenleving
De kwaliteiten van de dorpen en het landschap vormen het fundament voor de nieuwe plannen. Woningbouw draagt altijd bij aan meerdere doelen zoals klimaat, natuurontwikkeling, werkgelegenheid, duurzame mobiliteit en sociale samenhang. De gemeente investeert daarmee in een toekomstbestendige, duurzame samenleving met ruimte voor nieuwe vormen van samenleven en ontmoeten.

Aantallen nieuwe woningen
In totaal worden er 9.000 woningen gebouwd. Voor 3.300 woningen zijn er al plannen. Naar verwachting komen daar tot 2050 nog ca. 5.000 -6.000 woningen bij. Voorzieningen, werkgelegenheid, natuurontwikkeling en bereikbaarheid moeten meegroeien met het aantal inwoners.

‘Buitengeluk’ ervaren
Nieuwe woonwijken worden opgezet in kleine clusters met voldoende keuzemogelijkheden in prijs en woningtype. De gemeente blijft klein genoeg om elkaar te kennen en wordt groot genoeg voor goede voorzieningen en een goede ontsluiting per weg en spoor. Met de ruime opzet van Dronten kunnen inwoners overal buitengeluk ervaren.

Richting aan Groei

Eigentijdse woonomgevingen

Op termijn komen er in de drie kernen verschillende eigentijdse woonomgevingen. Een wat stedelijk karakter rondom het station, waar wonen en werken gecombineerd kan worden, bosrijk wonen in Dronten Zuid, wonen aan het water aan de noordzijde en wonen in de landerijen in Dronten-oost. In Biddinghuizen en Swifterbant worden woningen toegevoegd aan de dorpscentra, die hiermee de kwaliteitsimpuls krijgen die ze verdienen.

Dronten-Zuid

De zuidkant heeft de eerste prioriteit. Dit gebied biedt kansen voor verschillende woonomgevingen in een bosrijke woonomgeving in combinatie met natuurontwikkeling. Zo kan Dronten op een eigentijdse manier worden verbonden met het omliggende landschap. Ook is het gebied eenvoudig te bereiken via fiets en auto en op relatief korte termijn te realiseren. Woningbouw op deze plaats draagt bij aan vermindering van verzilting van het grondwater in de regio. Toevoeging van bos sluit aan bij de Flevolandse bossenstrategie.

Slimme samenwerking tijdens de groei
Deze visie legt een solide basis voor woningbouwplannen voor de komende decennia. Hiermee kan Dronten van betekenis zijn voor de regio en voor heel Nederland. Slimme samenwerkingen met lokale, regionale en nationale partners moeten dit mogelijk maken. Hiertoe blijft de gemeente Dronten voortdurend met zijn inwoners, belanghebbenden, maatschappelijke partijen en medeoverheden in gesprek. De visie ‘Richting aan groei’ vormt het fundament voor een bredere visie over de leefomgeving en samenleving van Dronten in 2050: de Integrale visie.