Dronten Ontwikkelt

Afstemming tussen woningbouwopgave en integrale visie.

Praat mee over de toekomst van Dronten

Ontstaan in de polder en gemaakt door mensen die met een duidelijk beeld zijn gaan pionieren. Dronten groeide uit naar een moderne gemeente met 43.000 inwoners, en groeit en vernieuwt nog steeds. 

Woningbouwopgave

Parallel aan de ontwikkeling van de integrale visie, zijn er diverse lopende opgaven, waaronder de woningbouwopgave. In een ideale wereld maken we eerst de integrale visie af, om deze als kader te kunnen gebruiken voor andere opgaven. De realiteit is echter dat de ontwikkeling van de integrale visie een doorlooptijd heeft waar sommige opgaven niet op kunnen wachten. De woningbouwopgave – ook die op basis van de huidige Woonvisie en de daar nu al uit voortvloeiende behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties –  is urgent.


Ambitie

De gemeente Dronten heeft de ambitie uitgesproken om – onder voorwaarden – te willen groeien. Allereerst om de kwalitatieve waarden en voorzieningen in de gemeente Dronten in stand te houden en verder te versterken, daarnaast om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland. Er liggen kansen om samen op te trekken met het Rijk, de provincie Flevoland en de regio Zwolle. Om die samenwerking optimaal te kunnen benutten is het van belang dat Dronten op relatief korte termijn eigen uitganspunten voor groei bepaalt. Het ontwikkelen van die uitgangspunten wordt daarom naar voren gehaald.

Hoe dit wordt aangepakt in samenhang met de ontwikkeling van de integrale visie, wordt beschreven in de notitie op deze pagina. Doel van het beschreven proces  is om samen te komen tot:

  • Een integrale visie waarvan de samenleving mede-eigenaar is en;
  • waarbij college, raad en samenleving tijdens het proces goed bediend zijn en iedereen zijn eigen rol en positie optimaal heeft kunnen benutten en waarin;
  • voor het thema “woningbouwopgave” een versnelling in gang is gezet en de samenwerking met Rijk, Regio Zwolle en provincie Flevoland in dat kader optimaal kunnen worden benut.