Dronten Ontwikkelt

Dronten is gebouwd op de verbeeldingskracht van pioniers met een duidelijk plan. Zo groeide het polderdorp uit tot een moderne gemeente met 43.000 inwoners. En ze groeit en vernieuwt nog steeds! Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden werken we voortdurend aan plannen voor leefomgeving en samenleving. Voorbeelden zijn de visie op de groei van Dronten en de integrale visie voor de leefomgeving.

Praat mee over de toekomst van Dronten

Integrale Visie

Hoe ziet Dronten er uit in 2050?

Wat is de integrale visie?
Gemeente Dronten werkt aan een Integrale Visie voor de toekomst, maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Er zijn meerdere belangrijke onderwerpen die aandacht vragen. Denk aan de woningbouw, energietransitie, duurzaamheid en biodiversiteit, maar ook zaken als veiligheid, inclusiviteit, gezondheidszorg en de groene ruimte om ons heen.
In de Integrale Visie kijken we naar hoe deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn en welke keuzes we moeten maken voor de ontwikkeling van Dronten nu en in de toekomst. De wereld staat niet stil. Om een prettige samenleving te creëren voor nu, 2050 en lang daarna, moeten we nu al goed nadenken over alles wat er op ons afkomt. 

Samenwerken
Hierin werken we samen met de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten om ons heen. Maar een groot gedeelte bepalen we zelf. De gemeente Dronten wil samen met inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtingen in gesprek zijn en blijven over de ontwikkelingen die komen.

Hoe kunt u meedenken?
Via de website www.dronten.ikpraatmee.nl ziet u welke onderwerpen er op dat moment spelen. Als u zich registreert dan kunt u meepraten en beslissen door het invullen van polls en enquêtes, het deelnemen aan inspraakavonden en het delen van uw eigen ideeën. U blijft dan ook op de hoogte van de onderwerpen.

Dit jaar hebben we uw hulp hard nodig om mee te denken over verschillende belangrijke onderwerpen. Ook via onze (sociale) media en de website kondigt de gemeente Dronten aan hoe en waarvoor we uw ideeën kunnen gebruiken. Want de gemeente Dronten maken we samen!

Disclaimer
De informatie in de publiceerde documenten kan veranderen. Daarom wordt de inhoud jaarlijks gecontroleerd en bijgewerkt.

Visie op de groei van Dronten

Vooruitlopend op de integrale visie hebben we een visie op de groei van Dronten ontwikkeld. Hierin staat op hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente gaat groeien en welke locaties in beeld zijn voor woningbouw. De gemeenteraad besluit in het voorjaar van 2023 over de visie op de groei van Dronten.

Ambitie

De gemeente Dronten heeft de ambitie uitgesproken om – onder voorwaarden – te willen groeien. Allereerst om de kwalitatieve waarden en voorzieningen in de gemeente Dronten in stand te houden en verder te versterken, daarnaast om zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland. De gemeente gaat komende decennia geleidelijk groeien naar 60.000 inwoners. Hiervoor moeten in totaal 9.000 woningen worden gebouwd. Voor 3.300 woningen zijn er al plannen. Tot 2050 komen daar naar verwachting nog ca. 5.000 -6.000 woningen bij.

Behoud van kwaliteiten

Dit is een forse opgave, die met behoud van de Drontense kwaliteiten moet worden gerealiseerd. Er komen verschillende woonomgevingen die tegemoetkomen aan woonvragen van inwoners en van mensen die nu nog niet in Dronten wonen. Voorzieningen, werkgelegenheid, natuurontwikkeling en bereikbaarheid moeten meegroeien met het aantal inwoners. Dat zijn opgaven die ook ruimte nodig hebben en dus in samenhang met de ontwikkeling van woningbouwlocaties moeten worden beschouwd. Het vasthouden en inzetten van de bestaande kwaliteiten is hierbij het uitgangspunt. De Drontense principes zijn hierbij de leidraad.

Ontwikkellocaties

Het gemeentebestuur heeft drie herontwikkelingslocaties binnen de bebouwde kom aangewezen: het centrum van Swifterbant, de entree van Biddinghuizen en de noordzijde van station Dronten. Ook zijn er drie uitbreidingslocaties aan de rand van Dronten in beeld: de noordkant, oostkant en zuidkant. De zuidkant heeft daarbij de eerste prioriteit. Dit gebied biedt kansen voor verschillende woonomgevingen in een bosrijke woonomgeving. Zo kan Dronten op een eigentijdse manier worden verbonden met het omliggende landschap. Ook is het gebied eenvoudig te bereiken via fiets en auto en op relatief korte termijn te realiseren.