Terug naar het overzicht

Brandweer stopt (vanaf 2027) met gebruik van sleutelkluizen

De brandweer maakt op dit moment gebruik van sleutelkluizen en sleutelbuizen, om zo snel mogelijk een gebouw in te kunnen. Een sleutelkluis is een kluis met hierin de toegangssleutel en is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw. De sleutelkluis kan met een hoofdsleutel, die in bezit is van de brandweer, geopend worden.

De veiligheid van dit systeem is in de huidige tijd niet meer toereikend. Onder andere omdat inbrekers nieuwe technieken hanteren, waar het systeem niet voldoende tegen bestand is. Daarnaast is door de regionalisatie van de brandweer het aantal verschillende sleuteltypes niet meer beheersbaar. Niet alle blusvoertuigen beschikken over alle sleutels. Daarbij komt dat in veel gevallen momenteel alleen de brandweer toegang heeft tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren. Brandweer Flevoland heeft mede vanwege deze nadelen besloten om per 1 januari 2027 te stoppen met het huidige toetredingssysteem.

Heeft jouw gebouw een rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?
Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier toegang krijgt tot het gebouw. Betrek de brandweer actief bij het bepalen van het systeem dat het best bij jou en het gebouw past.

Heeft jouw gebouw geen rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC)?
Als het gebouw een sleutelkluis heeft, maar geen rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarm Centrale, dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht, maar wel geadviseerd. Stem de wijze van toetreding vooraf met de brandweer af, voordat je een nieuw systeem aanschaft.

Brandweer Flevoland adviseert een van deze drie strategie├źn:

  • Toegang verlenen door organisatorische afspraken: bijvoorbeeld door aanwezige personen;
  • Toegang door ontgrendeling van het pand door de brandmeldinstallatie (BMI);  
  • Toegang door ontgrendeling van een sleutelkluis met toegestuurde generieke cijfercode.

Maak je liever gebruik van een ander toetredingssysteem?
Dan dient dit te voldoen aan de volgende functionele eisen:

  • De brandweer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week op een snelle en eenvoudige manier binnen te kunnen treden, zonder gebruikmaking van eigen middelen;
  • Er mogen maximaal twee handelingen worden verricht door de brandweer;
  • Het toetredingssysteem is afgestemd met Brandweer Flevoland;
  • Het toetredingssysteem moet tenminste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, het onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door jou als gebouweigenaar of -gebruiker geborgd en beschreven te zijn in het logboek.

Meer informatie nodig?
Voor het afstemmen of bij vragen kun je contact opnemen met Brandweer Flevoland via planvorming@vrfgv.nl. Vermeld in je mail ook een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.