Terug naar het overzicht

Afsplitsen SP Dronten: geen gevolgen coalitie

Het afsplitsen van de lokale SP in Dronten van de landelijke partij heeft geen gevolgen voor de coalitie in Dronten. ‘De afsplitsing is een besluit van de lokale afdeling. De raadsleden zijn op eigen titel gekozen, en gaan voor de nieuwe partij verder’, heeft fractievoorzitter Jeanet Jonker aan burgemeester Gebben laten weten.
Voor de coalitie betekent dit dat deze nu bestaat uit CDA, Leefbaar Dronten, Dronten Sociaal en D66. 

Burgemeester Gebben geeft aan dat de afsplitsing vooral een zaak is van de lokale afdeling van de SP en voor hem, in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad en het college, de continuïteit van het bestuur vooropstaat.

Wethouder Peter Duvekot geeft aan dat niet de SP zijn werkgever is, maar de gemeenteraad van Dronten: ‘Politiek is mensenwerk. De idealen die ik heb vertegenwoordigd bij het schrijven van het coalitieakkoord zijn dan ook niet veranderd en de collegeagenda gaat er ook niet anders door uitzien.’

Coalitiepartijen houden vertrouwen

De coalitiepartners CDA, Leefbaar Dronten en D66 hebben kennis genomen van de stap van de SP Dronten om los te gaan van de landelijke partij. De fractie, wethouder en bestuur hebben in gesprekken en in het persbericht aangegeven onverminderd vertrouwen te hebben in het met hen gesloten coalitieakkoord. Dat is voor de coalitiepartners leidend: ‘Bouwen aan de gemeente Dronten de komende vier jaar, met elkaar, dat zullen we blijven doen. Met dezelfde mensen, met dezelfde wethouders en dezelfde fracties.’