Terug naar het overzicht

Informatie over PolderFest 2022

De gemeente Dronten heeft op 7 juni 2022 een evenementenvergunning afgegeven voor PolderFest 2022. Het evenement vindt aankomend weekend (30 juli 2022), van 21.00 uur tot 02.00 uur op De Kromme Rijn Dronten plaats. In het tijdsbestek van 5 uur kunt u genieten van optredens van: diverse dj’s, Buren van de Brandweer, Zanger Kafke, Q-Music Het Foute Uur, Jan Biggel en Bizzey.

Tijdens het evenement heeft de organisatie zich aan verschillende voorschriften uit de evenementenvergunning te houden, waaronder geluid. De geluidsnormen die in de evenementenvergunning staan vermeld zijn gebaseerd op advies van Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). Het beperken van geluidshinder is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. De OFGV houdt namens de gemeente Dronten toezicht op verschillende milieu aspecten, waaronder ook geluid. Tijdens PolderFest zal het OFGV op verschillende momenten een geluidsmeting uitvoeren.

De organisatie, de gemeente en de hulpdiensten werken nauw samen om de mogelijke overlast richting de (woon)wijken van Dronten te minimaliseren. Bijvoorbeeld: de organisatie van PolderFest test een nieuwe geluidstechniek waarbij verschillende toonhoogtes tegen elkaar uitgedoofd kunnen worden en is in overleg met de gemeente Dronten de eindtijd vervroegd naar 02.00 uur. Ook stopt één podium eerder dan de ander. Ondanks alle maatregelen blijven we met zijn allen afhankelijk van de windrichting tijdens het evenement.

Hierdoor kan er niet uitgesloten worden dat er in de omgeving van het evenement van tijd tot tijd overlast door muziekgeluid wordt waargenomen. Mocht u geluidshinder ervaren dan kunt u hiervan een melding doen via evenementen@dronten.nl. Benoem in uw klacht de volgende punten:

  • Het tijdstip van de klacht;
  • De locatie van de klacht;
  • Beschrijving van de klacht;
  • Windrichting op moment van de klacht.

De gemeente neemt alle klachten en reacties mee in de evaluatie van het evenement.