Oekraïne

Vanaf 1 april 2024 heeft de provincie Flevoland, namens de zes Flevolandse gemeentes, de coördinatie en informatievoorziening voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op zich genomen.

De provincie Flevoland heeft, namens de zes Flevolandse gemeentes, de coördinatie en informatievoorziening voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op zich genomen.

Op 24 februari 2024 was het twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Direct na de start van deze oorlog, kwamen veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. In Flevoland worden ongeveer 2.600 Oekraïners opgevangen. Deze opvang is geregeld in de tijdelijke wet ‘Opvang ontheemden Oekraïne’, die per 1 april 2024 in werking treedt. Het doel van deze wet is het creëren van een reguliere wettelijke basis voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Coördinatie en informatievoorziening gaat naar provincie
Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor de opvang voor ontheemden uit Oekraïne bij burgemeesters. Met het ingaan van de nieuwe wet verschuift deze verantwoordelijkheid naar de colleges van burgemeester en wethouders. De coördinatie en informatievoorziening werd door de Veiligheidsregio uitgevoerd, maar gaat nu over naar de provincie Flevoland.