Oekraïne

Veel inwoners van de gemeente Dronten leven mee met de verschrikkelijke situatie in Oekraïne. Op deze pagina kunt u lezen wat wij als gemeente doen en waar u terecht kunt met vragen.

Op deze pagina’s leest u meer informatie over opvang en inschrijven van vluchtelingen in onze gemeente.

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid is ook veel informatie te vinden over verschillende onderwerpen. Deze informatie wordt constant aangevuld en uitgebreid.

Nieuwe regels voor leefgeld en opvang voor vluchtelingen

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland gaan veranderen. Dat gebeurt in twee stappen: in december 2022 en in februari 2023. De regels staan beschreven in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). In deze factsheet leest u wat er precies verandert.

Vrijwilligerswerk

Wil jij graag iets bijdragen? Klik hier om spullen te doneren. Of wil je helpen als vrijwilliger? Vul dan dit formulier in, dan wordt er zo snel mogelijk contact met jou opgenomen.

Voor vragen kun je bellen met Winanda Wouda. Ze is telefonisch bereikbaar op 06-26900575.                    

Rode Kruis Informatielijn!

Ken jij slachtoffers van het conflict in Oekraïne die in Nederland verblijven en hulp nodig hebben? Of wil je zelf graag mensen uit Oekraïne helpen en heb je daar vragen over? Neem contact op met de speciale Rode Kruis Informatielijn!
Je kunt via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar +31 6 48 15 80 53.

Opvang en plaatsing door de gemeente

De Veiligheidsregio heeft aan alle gemeenten gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In Dronten hebben we geïnventariseerd welke locaties daarvoor geschikt zijn.

Drie locaties

De acute opvang hebben we kunnen realiseren door een aantal huisjes te huren bij EuroParcs, aan de Spijkweg in Biddinghuizen. Er is plaats voor 70 vluchtelingen en inmiddels zijn daar ongeveer 60 mensen ondergebracht.

Als tweede opvanglocatie is er De Rede 58/60 in Dronten (voormalige Rabobank) ingericht. Hier kunnen ca. 120 mensen opgevangen worden, ook voor wat langere tijd.

Behalve woonruimte worden onderwijs, medische zorg en andere dagbesteding georganiseerd, samen met verschillende partners waaronder het Rode Kruis maar ook vrijwilligersorganisaties.

Plaatsing via gemeente
De verdeling van de vluchtelingen over de verschillende locaties gebeurt centraal en loopt via de gemeente. Mocht u vluchtelingen willen brengen naar een opvanglocatie in onze gemeente, neem dan neem eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer.: 14 0321 en daar helpen ze u graag verder.

Opvang door inwoners

Inwoners die vluchtelingen in huis willen nemen kunnen veel informatie vinden op de volgende websites:

Inschrijven
Inwoners uit Oekraïne die in de gemeente Dronten verblijven kunnen zich in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Dronten laten inschrijven als ze een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Hiervoor kunt u een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer: 14 0321.

Contact met de gemeente

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0321.