Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland opvang willen, kunnen zich melden bij de Jaarbeurs in Utrecht. Vanuit daar krijgen vluchtelingen uit Oekraïne een opvangplek in een gemeente in Nederland, afhankelijk van waar er plaats is. De gemeente Dronten biedt momenteel opvang aan zo’n 192 vluchtelingen uit Oekraïne op twee verschillende locaties, De Rede 60 en Europarcs Zuiderzee.

Vluchtelingen in huis opvangen

Wilt u graag helpen en vluchtelingen tijdelijk in huis opvangen? Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. Goede informatie vindt u op de site van Vluchtelingenwerk.

Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen. Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld over gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont.

Geld, sticker IND, kinderopvang, werk en zorg

Leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op leefgeld voor eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De hoogte van het bedrag hangt af van het soort opvang, gezinsgrootte en leeftijd. De meest recente bedragen kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken stopt het leefgeld van het hele gezin. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid.

Via onderstaande stappen kunt u leefgeld aanvragen in de gemeente Dronten.

 • Aankomst in de gemeentelijke opvanglocatie
  Een van de medewerkers vangt u op en helpt u een afspraak te maken om u in te schrijven in de BRP.
 • BRP-inschrijving en BSN
  Kijk voor meer informatie hierover bij ‘inschrijven vluchtelingen in de gemeente’.
 • Bankrekening openen
  Wij raden u aan een Nederlandse bankrekening (IBAN) te openen. Kijk op Opening a bank account by Ukrainian citizens voor meer informatie.
 • Aanvraag leefgeld met BSN
  Zodra u een BSN en een bankrekening (IBAN) heeft, kunt u leefgeld aanvragen door een e-mail te sturen naar oekraine@dronten.nl.

Heeft u wel een BSN, maar ontvangt u nog geen leefgeld? Stuur dan een mail naar oekraine@dronten.nl of bel met 14 0321 (telefonisch contact alleen in het Nederlands en Engels) en vraag naar de consulenten leefgeld.

Als u bij het BRP staat ingeschreven, bent u verplicht de gemeente te informeren als er iets in uw situatie verandert. In onderstaande situaties verandert uw recht op leefgeld en heeft u de plicht om dit te melden aan de gemeente. U heeft mogelijk wel recht op andere toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

 • Betaald werk
  Het recht op leefgeld vervalt als u betaald werk gaat doen. Dit geldt ook voor kleine verdiensten, zoals een krantenwijk. U moet dit melden via oekraine@dronten.nl. Het leefgeld wordt dan stopgezet vanaf de 1ste van de volgende maand. Als één gezinslid betaald werk heeft, vervalt het recht op leefgeld voor het hele gezin.
 • Verhuizing naar andere gemeente
  Als u verhuist naar een andere gemeente en zich daar in de BRP inschrijft, vervalt uw recht op leefgeld in de gemeente Dronten. U kunt in uw nieuwe woonplaats immers aanspraak maken op leefgeld. U moet uw verhuizing melden bij de gemeentelijke (of particuliere) opvang en u binnen 5 werkdagen als inwoner registreren bij de nieuwe woongemeente. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij de gemeente Dronten.
 • Eigen woning
  Als u van een gemeentelijke of particuliere opvang naar een zelfstandig gehuurde woning of zelfstandig gekochte woning in Dronten verhuist, wordt het leefgeld stopgezet vanaf de 1ste van de volgende maand. Ook dit geldt voor het hele gezin. Vergeet niet om uw verhuizing door te geven.
 • Verlaten opvanglocatie
  Als u uw opvanglocatie verlaat zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, kunnen we uw leefgeld ook stopzetten vanaf de 1ste van de volgende maand.
 • Aanvraag verblijf afgewezen

U heeft geen recht meer op opvang als u naar de gevangenis moet van de rechter, als uw aanvraag voor verblijf wordt afgewezen of als blijkt dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. In deze gevallen stopt uw leefgeld.

Heeft u vragen over het leefgeld of wilt u een verandering in uw situatie doorgeven? Neem dan contact op via oekraine@dronten.nl of bel met 14 0321 (telefonisch contact alleen in het Nederlands en Engels) en vraag naar de consulenten leefgeld.

Sticker IND

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente Dronten? Dan moet u een afspraak maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen. Dit is een sticker of pasje. Een afspraak maakt u via de website van de IND. Op de dag van uw afspraak moet u minstens één week ingeschreven staan bij de gemeente.

Kinderopvang

Kinderen die een indicatie hebben van de jeugdverpleegkundige tussen 2,5 en 4 jaar  kunnen terecht bij de kinderopvang met aanbod voorschoolse educatie. Dit aanbod is voor 16 uur in de week. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan vergoedt de gemeente veel van deze kosten tot 16 uur per week.

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij kinderopvang in de gemeente. Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag is er de gemeente regeling die veel van de kosten vergoedt. Dit wordt gedaan voor kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar. Vraag hierover bij de kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag

Zie voor de voorwaarden de site van de belastingdienst, belastingdienst.nl. Ook Oekraïense gezinnen waarvan een ouder buiten de EU werkt komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Hier kunt u meer informatie vinden over Kinderopvang, VVE en SMI kinderopvang.

Kinderen tot 2 jaar kunnen naar de kinderopvang. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan zijn alle kosten voor eigen rekening.

Voor kinderen tussen de 4-12 is er buitenschoolse opvang. Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u dit aanvragen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan zijn alle kosten voor eigen rekening.

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen werken in Nederland zo lang de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is. De Richtlijn loopt nu tot 4 maart 2025.

De voorwaarden om te mogen werken onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming zijn:

 • De vluchteling staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP);
 • De vluchteling heeft een burgerservicenummer (BSN);
 • De vluchteling heeft een geldig bewijs van verblijf;
  • dit is een sticker in het paspoort + bijbehorende brief dat het recht op verblijf is verlengd tot 4 maart 2025 of;
  • een sticker in het paspoort + O document (bewijs dat het is toegestaan in Nederland te wonen en te werken).

Ontvangt u nu leefgeld en gaat u werken? Geef dit dan altijd door aan de gemeente.

Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Oekraïense vluchtelingen kunnen voor medisch noodzakelijke zorg terecht bij artsen en verloskundigen zonder daar zelf voor te hoeven betalen. De zorgverlener kan het geld terugvragen bij de overheid via een speciale regeling, de zogeheten CAK-regeling.

Als men op de gemeentelijke opvanglocatie aankomt, kan men aangeven bij de medewerkers dat men een huisarts nodig heeft. Verblijft de vluchteling bij iemand thuis dan kan men terecht bij de huisartsenpraktijk in de buurt.

De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij lichamelijke en/of psychische klachten. Bij klachten kan er een afspraak gemaakt worden. Veel klachten kunnen door een huisarts in een huisartspraktijk of op een huisartsenpost worden beoordeeld en behandeld. Dit geldt ook voor koorts bij een kind.

Bij levensbedreigende situaties, bel 112. Zorg dat degene die belt bij voorkeur Engels of Nederlands kan spreken.

Als de patiënt naar een specialist in het ziekenhuis wil, moet dit eerst worden besproken met de huisarts (tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie). In de avond- en nachturen (tussen 17.00 en 08.00 uur) is er een ‘huisartsenpost’, daar kan men voor spoedgevallen terecht wat niet kan wachten tot de volgende dag.

Indien u zwanger bent is het belangrijk om u aan te melden bij een verloskundigenpraktijk. Als er redenen zijn om bij een gynaecoloog in het ziekenhuis onder behandeling te komen, zal de verloskundige dit signaleren en verwijzen. De vluchteling kan op de opvanglocatie doorgeven dat zij ingeschreven wil worden bij een verloskundigenpraktijk in de gemeente.

De huisarts schrijft medicatie voor. Zo moet een huisarts bijvoorbeeld beoordelen of antibiotica nodig zijn. Pijnstillers zoals paracetamol en Ibuprofen zijn vrij verkrijgbaar bij drogist of supermarkt.

Voor tandartsenzorg, gehoorapparaten of brillen is geen verwijzing nodig. Men kan op eigen gelegenheid binnenlopen bij een tandarts, audicien of opticien. De kosten komen meestal wel voor eigen rekening. Alleen spoedeisende tandheelkundige hulp wordt vergoed; orthodontie is bijvoorbeeld voor eigen rekening.