Actueel

RSS

Behandeling kadernota naar 8 juli

Fractievoorzitters en college van gemeente Dronten hebben met elkaar gesproken over een andere manier van behandeling van de kadernota. Daarom is in overeenstemming afgesproken dat het eerder aangeleverde voorstel wordt ingetrokken en dat het college een raadsconsultatiebrief formuleert voor behandeling van de kadernota donderdag op 8 juli.

Ondermijningsavond voor ondernemers

Op dinsdagavond 1 juni 19:30 uur was de online ondernemersavond over ondermijning. Een actueel onderwerp. Aan tafel onder meer burgemeester Jean Paul Gebben, een ondernemer en vertegenwoordiging vanuit de politie.

Webinar “Weten over Meten”: terugkijken en nalezen

Woensdagavond 19 mei organiseerde de gemeente een webinar over geluid, metingen en effecten op de omgeving van de windparken die in Dronten worden gebouwd.

Feestelijke fietstocht met oog op comfortabel wonen

Wethouder Ton van Amerongen en directeur Noek Pouw van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten zijn samen op de fiets gesprongen om bewoners te verrassen. De heren namen beiden een aantal tasjes mee in de fietstassen om deze aan bewoners in Dronten te geven.

Criminelen krijgen in heel Flevoland dezelfde behandeling

De burgemeesters van alle Flevolandse gemeenten hebben samen met de commissaris van de Koning hun handtekening gezet onder de Flevolandse Norm. De Flevolandse Norm moet bijdragen aan het tegengaan van ondermijning door criminele organisaties. Door gezamenlijk op te trekken, ook in beleid, wordt het voor criminelen moeilijker in de provincie voet aan de grond te krijgen.

Nieuwe Wet inburgering met Drontense aanpak

Met dit beleidsplan hoopt het college vooral in te zetten op een kwalitatieve inburgering waarbij de ondersteuning parallel wordt aangeboden. Inburgeringsplichtigen krijgen dus een totaal aanbod gericht op inburgeren, integreren en (arbeids-)participatie.

Inleveractie gemeentelijke eigendommen voor studenten in Dronten

De gemeente biedt éénmalig de mogelijkheid om alle gemeentelijke eigendommen, zoals wegwijzers, verkeers- en straatnaamborden straffeloos en dus zonder consequenties terug te geven aan de gemeente.

Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet besloot vandaag niet op de pauzeknop te drukken.