Proclaimer

De gemeente Dronten spant zich in voor de inhoud van de website en doet er alles aan om de website actueel en volledig te houden en te voorzien van juiste informatie.
Van de gemeentelijke informatie mag u het volgende verwachten:

  • de informatie is correct en actueel;
  • teksten of beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard;
  • de tekst is leesbaar en begrijpelijk.

Als u toch een fout op de website ziet of u bent van mening dat er gemeentelijke informatie op de website ontbreekt, dan kunt u een e-mail sturen naar redactiewebsite@dronten.nl.

Gebruik van de website

De website wordt goed getoond in de meest recente versie van browsers zoals, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (vanaf versie 8.0), Firefox, en Safari. Update gratis uw browser naar de nieuwste versie. Zo internet u veiliger, sneller en makkelijker met de nieuwste technieken en mogelijkheden.

Op verschillende plaatsen op de website kunt u documenten downloaden. Dit zijn altijd pdf-documenten. Om de documenten te downloaden heeft u Adobe Reader nodig. Download de meest recente versie Adobe Reader.

Archivering www.dronten.nl

De website, met alle onderliggende pagina’s, wordt dagelijks digitaal gearchiveerd. Als u informatie zoekt over iets wat ’toen’ op de website stond, dan kunt u terugkijken door de op de betreffende datum te klikken in archiefweb.eu.

Hoe gaat de gemeente Dronten om met E-mailverkeer?

Foutief verzonden emails

De informatie die door de gemeente is verzonden via e-mail, waaronder de informatie in eventueel aan e-mail toegevoegde bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de in e-mails opgenomen informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is niet toegestaan.
Is deze mail niet voor u bestemd? Dan wordt u vriendelijk verzocht het bericht direct te verwijderen en de afzender daarvan op de hoogte te stellen of een bericht te sturen naar gemeente@dronten.nl

De verwerking van persoonsgegevens

De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Verwerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming.

Op dit moment kunt u ons e-mailadres niet gebruiken om vergunningen aan te vragen, bezwaarschriften in te dienen of een klacht in te dienen over het optreden van bestuurders of ambtenaren. Wij breiden de mogelijkheden om dat te doen, wel steeds verder uit. Wat u wel elektronisch kunt aanvragen, staat in de verschillende rubrieken van het Gemeenteloket op deze website.

Rechtsgeldige aanvragen (van u), vergunningen en andere besluiten (van ons) en overeenkomsten moeten op dit moment nog schriftelijk worden ondertekend. Per e-mail kunnen daarom geen besluiten of overeenkomsten tot stand komen.

Meldingen

Onder Contact vindt u een e-mailadres waarmee u ons ons korte vragen kunt voorleggen over feiten, procedures en bestaand beleid. Wij beantwoorden die vragen binnen enkele dagen.
Ook vindt u op deze website het formulier Melding woon- en leefomgeving waarmee u meldingen kunt doen over zaken als niet-brandende lantaarnpalen, losliggende stoeptegels en overhangende takken.