Actueel

RSS

Waar laat jij je hond uit?

t hondenuitlaatbeleid is veranderd. Het merendeel van de hondenbezitters en begeleiders is bekend met de nieuwe regels en handelt ook zo. Daar zijn we heel blij mee! Een klein deel kent de regels mogelijk nog niet.

Primeurs op landelijke dag Stichting Langs de zijlijn

lijke dag van Stichting Langs de zijlijn in de Meerpaal op 30 oktober 2021 is er aandacht voor de gevolgen voor kinderen van ouders met kanker.

Gemeenteraad Dronten wil experimenteren

Door het uitwisselen van informatie, elkaar overtuigen en de besluitvormende raadsvergadering meer uit elkaar te trekken, wil de gemeenteraad de kwaliteit van het debat versterken. De gemeenteraad gaat in de maanden november en december van 2021 daarom meer experimenteren met de manier van werken en vergaderen.

Gebben: Stop verhuftering en geweld!

Burgemeester Jean Paul Gebben reageert met afschuw op de zware mishandeling van twee ambulance-medewerkers afgelopen dinsdag in Biddinghuizen.

Vogelgriep informatie

Na de vondst van hoogpathogene vogelgriep bij kippen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde is per 26 oktober 2021 om 12:00 uur een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld.

Uitkomst enquête jaarwisseling: 64% ervaart geen vuurwerkoverlast

Het college van Dronten heeft onderzoek laten doen naar de beleving van het afsteken van vuurwerk en carbid. Het hoge aantal van 2826 respondenten heeft de enquête op dronten.ikpraatmee.nl ingevuld. Daarvan geeft 64% aan geen overlast te ervaren bij het afsteken van vuurwerk.

Thank a Farmer Day: ‘Agrofood Dronten volop in beweging’

Vandaag, dinsdag 12 oktober is het internationale ‘Thank a Farmer Day’. Dé dag in het jaar om aandacht te vragen voor onze voedselproducenten.

Gemeente, horeca en politie tekenen nieuw horecaconvenant

Maandag 11 oktober ondertekenden burgemeester Gebben, de heer Hoekman namens Koninklijke Horeca Nederland en de heer Wilbrink namens Politie Midden Nederland een nieuw horecaconvenant.

Dronten: onderscheid naar één- en meerpersoonshuishoudens in afvalstoffenheffing

Met ingang van volgend jaar wijzigt de verdeling van de afvalstoffenheffing naar een tarief voor één- en een tarief voor meerpersoonshuishoudens.