Onze Toekomst

Wat hebben we nodig om in 2050 gezond en gelukkig te zijn? Hoe gaan we om met grote opgaven die ons te wachten staan?

Samen met u willen we denken en dromen over de toekomst van onze gemeente. Samen met u, onze inwoners, maken we daarom de Toekomstvisie Dronten 2050.

Hoe wonen, werken en leven we samen in 2050? Daarover willen we graag samen met u denken en dromen. We kunnen de toekomst niet precies voorspellen, maar we kunnen ons wel een beeld vormen van wat er belangrijk is voor onze dorpen, onze sociale samenhang, onze groene omgeving. We hebben het onder andere over onderwerpen als energie, de zorg en de mobiliteit van de toekomst. Hoe pakken we het aan om ook in 2050 nog een fijne, veilige en gezonde samenleving te hebben met elkaar. Dat willen we in 2024 graag met elkaar vastleggen in de Toekomstvisie Dronten 2050.

De gemeente Dronten maakt deze toekomstvisie in coproductie met de samenleving. Dronten zet hiermee een nieuwe stap in democratische besluitvorming, waarmee de samenleving meer invloed krijgt. Zo benutten we kennis buiten het gemeentehuis, denken we met z’n allen goed na over de toekomst en zijn we samen eigenaar van de richting die we als samenleving in willen slaan. Het toekomstberaad mag een zwaarwegend advies uitbrengen aan de gemeenteraad die dat advies zoveel mogelijk opvolgt.

Werkateliers & Dronter Toekomstberaad

Inmiddels zijn zowel de basisscholen als de middelbare scholen betrokken bij het nadenken over de toekomst. Begin 2024 zijn er ook twee werkateliers waarin ondernemers, instellingen, organisaties en verenigingen ook met de toekomst aan de slag gaan. Vervolgens start in maart het Dronter Toekomstberaad. Dat beraad neemt de opbrengsten van de scholen en de werkateliers mee in hun gesprekken over de toekomst. In juni wordt het toekomstberaad afgerond en gaan de uitkomsten als zwaarwegend advies naar de gemeenteraad.

Aanmelden

Om zoveel mogelijk inwoners een kans te geven op een plekje in het Toekomstberaad, versturen we begin januari 10.000 brieven, verdeeld over de drie kernen. In deze brief wordt u uitgenodigd om mee te doen aan de loting voor het toekomstberaad. Uit alle aanmeldingen loten we dan 100 deelnemers die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de Dronter samenleving vormen. Voor jongere deelnemers zal in verhouding iets meer ruimte zijn.

Het toekomstberaad komt zes keer bij elkaar tussen maart en juni 2024. De deelnemers gaan samen aan de slag met allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst. Het eindresultaat wordt in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad.