Terug naar het overzicht

Verkeersmaatregelen rotonde sportvereniging Reaal

Gemeente Dronten heeft verkeersmaatregelen genomen bij de rotonde tussen de Muntmeesterdreef, Gildenpenningdreef en Gildenmeesterdreef ter hoogte van sportvereniging Reaal. Op verzoek van initiatiefnemers Annemiek van Ginkel en Marike de Boer heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de ervaren onveiligheid op de rotonde die wordt veroorzaakt door automobilisten die de rotonde met hoge snelheid naderen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek werd op vrijdag 3 september, onder toeziend oog van de initiatiefnemers en wethouder Irene Korting, de tekst ‘Schoolzone’ aangebracht op de weg en zijn er kleurrijke ‘Schoolzonepalen’ geplaatst om het gebied te markeren.


Naast deze verkeersmaatregelen wordt ook samen met betrokken ouders, de gemeente en de scholen de komende tijd gekeken naar verkeerseducatie en het Verkeersveiligheidslabel. Ook wordt actief gemeten wat de effecten van de maatregelen zijn. Beide initiatiefnemers toonden zich vrijdag gelukkig met de maatregelen. Annemiek van Ginkel: ‘Wij zijn blij dat de gemeente de verkeerssituatie heeft onderzocht en naar aanleiding daarvan deze maatregelen neemt.’

Wethouder Korting: ‘Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. De kleurrijke palen met de aanduiding dat schoolgaande kinderen gebruik maken van de rotonde zorgt voor attentie bij de automobilisten. Voor een schoolomgeving waarbij de attentie met name rond de ingaande schooltijd en de uitgaande schooltijd gewenst is, kunnen deze attentiepalen het verschil maken. Ook is de schoolzone op het wegdek gemarkeerd op alle vier de aansluitingen van de rotonde.

Naast deze fysieke attentie-verhogende maatregelen is met de betrokken ouders en scholen de afgelopen maanden ook gesproken over het Verkeersveiligheidslabel. Het label is een kwaliteitskeurmerk, een waardering en een hulpmiddel voor basisscholen. Het helpt om de verkeerseducatie structureel in te bedden in het programma en om er bovendien ouders bij te betrekken. Dit label kan scholen helpen om richting de ouders te communiceren wat het gewenste gedrag in het verkeer is.’