Noodopvang Biddinghuizen

Informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die wij samen met Walibi en het COA op korte termijn op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseren.

Welkom op de informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die wij samen met Walibi en het COA op korte termijn op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseren. Het gaat om maximaal 1450 geregistreerde vluchtelingen. We bieden zo samen een plek waar deze mensen tijdelijk veilig kunnen wonen, leven en hun dag-structuur kunnen volgen. Het COA zorgt er, in overleg met ons, voor dat deze mensen door voorzieningen op het terrein, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, verblijf-en recreatiemogelijkheden een tijdelijke woonplek hebben in onze gemeente op de noodopvang.

Waarom de noodopvang?

Landelijk is er nog steeds een tekort aan structurele opvangplekken. De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in mei jl. de gemeente Dronten gevraagd of de gemeente opnieuw bereid is een opvanglocatie te realiseren in Biddinghuizen. Wij kijken terug op een goede samenwerking en bieden daarom opnieuw tijdelijk ruimte voor de opvang van asielzoekers.

Waarom in Dronten?

We kunnen ons voorstellen dat deze keuze vragen oplevert en misschien wel zorgen. Misschien vraagt u zich af waarom Dronten opnieuw een noodopvang toestaat. Dronten is een gemeente met uitdagingen en we willen en kunnen bijdragen aan het grotere belang. ‘Dronten geeft je de ruimte’ is onze slogan. Bij zeggen hoort ook doen en we hebben als samenleving aan de asielzoekers in de tijdelijke noodopvanglocatie in de periode november 2022-maart 2023 laten zien, dat wij de handschoen met elkaar durven oppakken en er niet overheen stappen. Daarnaast kijken we terug op een goede samenwerking tussen COA en Walibi Holland. Het college staat om die reden opnieuw een tijdelijke noodopvanglocatie toe tot 7 april 2024.

We snappen het als u vragen of zorgen heeft. We willen u graag vertellen hoe we dit allemaal geregeld hebben, hoe het eruit komt te zien en wat het betekent voor de directe omgeving en voor u als omwonende, ondernemer, of als inwoner. Wij zijn verantwoordelijk voor goede communicatie, adequate afhandeling van vragen en voor een veilige omgeving voor onze inwoners en de mensen in de tijdelijke noodopvang. Wij vertrouwen erop dat onze samenleving en de maatschappelijke partners de vluchtelingen hartelijk ontvangen en tijdelijk deelgenoot maken van de open Drontense samenleving, zoals we die samen kennen.