Noodopvang Biddinghuizen

Informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die wij samen met Walibi en het COA op korte termijn op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseren.

Welkom op de informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die wij samen met Walibi en het COA op korte termijn op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseren. Het gaat om maximaal 1500 geregistreerde vluchtelingen. Gemeente Dronten heeft daar de ruimte en de mogelijkheden voor. We bieden samen op deze manier een plek waar deze mensen tijdelijk veilig kunnen wonen, leven en hun dag-structuur kunnen volgen. Het COA zorgt er, in overleg met ons, voor dat deze mensen door voorzieningen op het terrein, zoals bijvoorbeeld sportmogelijkheden, een supermarktvoorziening en gezondheidszorg een goede tijdelijke woonplek hebben in onze gemeente op de noodopvang.

Waarom de noodopvang?

Landelijk wordt gekampt met een opvangcrisis. Een opvangcrisis die een oplossing vraagt op korte termijn. De situatie in Ter Apel is nog steeds nijpend. We kennen allemaal de beelden van vluchtelingen die in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen slaapplek hadden en buiten moesten overnachten. Dit laatste is nu niet meer het geval maar er is nog geen oplossing voor de vluchtelingen. Het ministerie van J en V, het COA en het college van b en w zijn continu in gesprek over de vele aspecten en de diversiteit waaruit de asielproblematiek bestaat. Daarnaast gaat het Rijk de opvang op korte termijn anders organiseren waardoor gemeenten een taakstelling krijgen. Het Rijk heeft alle gemeenten opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het college van b en w van de gemeente Dronten voelt de urgentie en de verantwoordelijkheid om een tijdelijke bijdrage te leveren aan de oplossing van deze crisis.

Waarom in Dronten?

We kunnen ons voorstellen dat deze keuze vragen oplevert en misschien wel zorgen. Misschien vraagt u zich af waarom Dronten weer zijn hand opsteekt. Dronten is een gemeente met uitdagingen en we willen en kunnen bijdragen aan het grotere belang. Dronten geeft je de ruimte, is onze slogan. Bij zeggen hoort ook doen en we hebben als samenleving tijdens de opvang van Oekraïense ontheemden laten zien dat wij de handschoen met elkaar durven oppakken en er niet overheen stappen.

We snappen het als u vragen of zorgen heeft. We willen u graag vertellen hoe we dit allemaal geregeld hebben hoe het eruit komt te zien, en wat het betekent voor de directe omgeving en voor u als omwonende, ondernemer, of als inwoner. Wij zijn verantwoordelijk voor goede communicatie, adequate afhandeling van vragen en voor een veilige omgeving voor onze inwoners en de mensen in de tijdelijke noodopvang. Wij vertrouwen erop dat onze samenleving en de maatschappelijke partners de vluchtelingen hartelijk ontvangen en tijdelijk deelgenoot maken van de open Drontense samenleving, zoals we die samen kennen.