Terug naar het overzicht

Succesvolle gesprekken tijdens Week van het buitengebied

Van 10 tot en met 14 juni 2024 was het de Week van het buitengebied. Om de kwetsbaarheid van dit gebied aan te pakken en de veiligheid te verbeteren, voerden Gemeente Dronten, de politie en het Platform Veilig Ondernemen afgelopen week gesprekken (‘knock-and-talks’) met ondernemers en bewoners in het buitengebied. Hiermee werken we aan de bewustwording van criminaliteitspreventie.

Door het beperkte toezicht en de grote anonimiteit is het buitengebied helaas aantrekkelijk voor criminele activiteiten. Dit is de afgelopen jaren terug te zien in cijfers en ervaringsverhalen van ondernemers en bewoners. Het gaat bijvoorbeeld om inbraak in woningen en loodsen, diefstal van apparatuur, dumpen van afval, drugscriminaliteit of illegale huisvesting van arbeidsmigranten.  

Bewustwording van signalen en gevaren

Om de veiligheid in het buitengebied te verbeteren voerden Gemeente Dronten, de politie en het Platform Veilig Ondernemen afgelopen week zogenaamde ‘knock-and-talks’. Bewoners en ondernemers konden zelf een gesprek aanvragen en daarnaast werden preventiebezoeken gehouden om bewustwording van de signalen en gevaren van ondermijning te creëren. Zo kan ook de meldingsbereidheid worden verhoogd.

“Wij vinden het belangrijk om te achterhalen waar bewoners en ondernemers in het buitengebied zich zorgen over maken en waar ze tegenaan lopen. Door informele gesprekken te voeren en te brainstormen, kijken we samen naar oplossingen en werken we aan een veilige omgeving voor ons allemaal”, aldus burgemeester Gebben.

Zinvolle gesprekken

In vijf dagdelen hebben drie teams, bestaande uit boa’s, toezichthouders en agenten, 84 adressen in 44 verschillen straten bezocht en waardevolle gesprekken gevoerd. De ondernemers en inwoners van het buitengebied in Dronten waren te spreken over de preventiebezoeken en juichen het initiatief dan ook toe. Dankzij deze actie zijn bijna alle straten in het buitengebied van de gemeente voorzien van een bezoek.

Ondermijning

We spreken over ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. Op deze manier kan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief opgetreden worden tegen misstanden. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij de gemeente, wijkagent of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.