Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Dronten.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Gemeente Dronten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dronten.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dronten is beschikbaar via de link https://www.dronten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Het rapport bevat nog punten die inmiddels opgelost zijn. Deze zijn niet opgenomen in de verklaring.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Dronten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dronten.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Dronten is gevorderd met de toegankelijkheid van Dronten.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 31-05-2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Dronten .
Functie: Opdrachtgever nieuw Dronten.nl.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 31-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via gemeente@dronten.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Dronten

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké.De status van de website Dronten.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Dronten.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Dronten dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.dronten.nl/toegankelijkheidsverklaring(externe link)
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké.Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké.Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké.Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké.Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké.Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké.Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké.Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké.Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Dronten dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De afbeeldingen in dit pdf-document zijn niet voorzien van de alternatieve teksten. Bijna alle afbeeldingen zijn decoratief. De laatste afbeelding is het logo van gemeente Dronten.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: Het logo is een informatieve afbeelding en dient alternatieve tekst te hebben om aan te geven bij welke organisatie dit document hoort. De tekst van het logo dient in de alternatieve tekst terug te komen. Markeer overige decoratieve afbeeldingen als artefacts.
  • Alternatief: Alternatief is niet beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo in dit pdf-document is niet voorzien van de alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: De naam van de organisatie wordt nu niet voorgelezen. Het is onbekend bij welke organisatie dit document hoort.
  • Alternatief: Alternatief is niet beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: Deze afbeelding is onzichtbaar voor de hulpsoftware. De naam van de organisatie wordt dus niet voorgelezen.
  • Alternatief: Alternatief is niet beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.2.3 – Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op deze pagina staat een YouTube-video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Er komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, bijvoorbeeld dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een bepaald bedrijf. Er komen cijfers van de resultaten in beeld en de vergelijking met andere gemeenten. Op de laatste slide komt het webadres in beeld. De voice-over zegt alleen ‘deze informatie vindt u op onze website’. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content.
  • Oorzaak: Nog geen alternatief beschikbaar voor de video’s die de gemeente Dronten heeft.
  • Gevolg: Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee.
  • Alternatief: Alternatief is niet beschikbaar
  • Maatregel: Video’s zullen een alternatief krijgen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.2.5 – Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op deze pagina staat een YouTube-video. Deze video heeft geen audiodescriptie. Er komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken, bijvoorbeeld dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een bepaald bedrijf. Er komen cijfers van de resultaten in beeld en de vergelijking met andere gemeenten. Op de laatste slide komt het webadres in beeld. De voice-over zegt alleen ‘deze informatie vindt u op onze website’. Deze informatie moet deel gaan uitmaken van de toegankelijke content.
  • Oorzaak: Nog geen alternatief beschikbaar voor de video’s die de gemeente Dronten heeft.
  • Gevolg: Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Video’s zullen een alternatief krijgen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onder de knop ‘Meer nieuws’ staan blokjes met onderwerpen. Sommige blokjes hebben een link met tekst ‘Bezoek website’. Al deze links hebben een icoon dat aangeeft dat deze links externe websites openen. Deze iconen zijn informatief en dienen deze informatie in de code te vermelden. — Herinspectie. Er is extra tekst toegevoegd aan deze link (‘Externe website’) via content-property in CSS.
  • Oorzaak: Verkeerd label is toegevoegd
  • Gevolg: Voorleessoftware leest geen CSS en heeft geen toegang tot deze informatie.
  • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Website bouwer zal dit aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in stap 1 van dit formulier opent een nieuw scherm waarin een alinea tekst vetgedrukt is met gebruik van een strong-element ‘In verband met het coronavirus kunt u (..)’. Hier is het strong-element niet voor bedoeld. Zie screenshot 2.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: De voorleessoftware kan de relatie tussen deze elementen niet waarnemen.
  • Alternatief: Geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 8. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In dit document worden geen koppen gebruikt. Visueel zijn er kopteksten aanwezig. In de tags worden alleen p-tags (alinea-tags) gebruikt.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: De structuur van de content zoals een ziende gebruiker die ziet, wordt niet aan een blinde gebruiker doorgegeven.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.3.1 – Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In dit document zijn opsommingen te zien. Deze opsommingen zijn echter niet getagd als opsommingen maar als gewone tekst. Door deze lijsten wel als zodanig van tags te voorzien wordt de structuur beter begrijpelijk voor schermlezers.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: De visuele structuur van de content wijkt af van de structuur in de code.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.3.5 – Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij stap 3 “Contactgegevens” staan invoervelden die gegevens van de gebruiker verzamelen. Het doel van deze invoervelden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat deze automatisch kunnen worden ingevuld of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is nu niet het geval.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: De gebruiker krijgt geen hulp van de browser om de velden in te vullen. Voor mensen met motorische beperkingen kan het lastig zijn om zelf alle informatie te moeten typen.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 11. SC 1.4.11 – Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in stap 1 van dit formulier ‘Bewijs van Nederlanderschap’ wordt gekozen, opent een nieuw scherm. In de rechterbovenhoek staat een icoon van een kruis om het scherm af te sluiten. Dit icoon is grijs en heeft ‘opacity: 0.2’. Dit zorgt ervoor dat deze kleur als #CBCBCB gerenderd wordt. Deze kleur heeft kleurcontrast van 1.6:1. Het aanzetten van ‘Hoge contrast’ knop heeft geen invloed op de kleur van deze knop. Deze knop komt ook in de foutmeldingen voor die in dit formulier worden gebruikt. Daar staat het icoon op een lichtroze achtergrond.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen moeite hebben om dit element te zien.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 12. SC 1.4.11 – Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De randen van de invoervelden in dit formulier hebben een contrast van 1,6:1 met de achtergrond. Met de functie ‘Hoog contrast’ ingeschakeld blijft dit contrast hetzelfde. Het contrast moet minimaal 3:1 zijn. Zie screenshot 4.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 13. SC 1.4.3 – Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In dit pdf-document staan groene kopjes op lichtblauwe achtergrond. Zie bijvoorbeeld ‘Gezond en vitaal woon- en leef klimaat’, ‘Sterke economie’ en meer. Het kleurcontrast is 2,4:1.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: Tekst die niet voldoet aan minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 14. SC 2.1.1 – Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het logo is tevens een link naar http://www.dronten.nl/. Deze link is niet met het toetsenbord te bedienen, omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt. Als dit attribuut wordt weggelaten of als het een waarde heeft van 0, zal deze link wel met het toetsenbord te bedienen zijn.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Ziende toetsenbord gebruikers kunnen hier geen gebruik van maken.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 15. SC 2.1.1 – Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als bij stap 1, activiteit(en) bij het select-element niet wordt gekozen voor een activiteit (en er wordt op de button “Ga naar stap 2” gedrukt) verschijnt er een foutmelding. Naast de foutmelding staat een interactief element (kruisje) waarmee de melding kan worden verborgen. Deze is momenteel niet met het toetsenbord te bedienen omdat hier het attribuut tabindex=”-1” is gebruikt.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Ziende toetsenbord gebruikers kunnen hier geen gebruik van maken.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 16. SC 2.4.2 – Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de metadata van deze pdf-documenten is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.
  • Oorzaak: Dit is een oude PDF, die nog niet toegankelijk is gemaakt
  • Gevolg: Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: op korte termijn zullen de PDF’s vervangen worden voor toegankelijke PDF’s of zullen deze vervangen worden voor een pagina
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.3 – Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina’s sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Gebruikers van deze knop hebben meteen toegang nodig tot deze knop aangezien ze de pagina niet goed kunnen waarnemen met de bestaande contrast issues.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 18. SC 2.4.5 – Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Dit kan via zoeken, een sitemap, links op homepagina of links in de footer. Deze overzichtspagina’s zijn niet via de zoekbalk te vinden.
  • Oorzaak: De tweede manier is nog niet aanwezig
  • Gevolg: De gebruiker kan deze pagina’s alleen via de homepage vinden.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief
  • Maatregel: De bouwer heeft dit opgenomen om te maken. Binnenkort dus beschikbaar
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 3.2.2 – Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Na het kiezen van een activiteit wordt automatisch een lightbox geopend met informatie. De focus verplaatst ook naar deze lightbox.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Dit wordt gezien als een contextwijziging waar van tevoren niet voor gewaarschuwd wordt.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021
 20. SC 4.1.2 – Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In stap 1 van het formulier staat een invoerveld met placeholdertekst ‘Zoek een activiteit’. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Dit geldt ook voor het invoerveld voor ‘Aantal’.
  • Oorzaak: De update van de afspraak maken – module moet nog worden doorgevoerd.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen welke data hier moet worden ingevuld. Alleen een placeholdertekst is onvoldoende om het invoerveld een naam te geven.
  • Alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar
  • Maatregel: Er wordt een update uitgevoerd, die dit probleem moet oplossen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Dronten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)

Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard – tijdelijk – niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid ‘onevenredige last’ dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4(externe link) en de toelichting bij artikel 3(externe link) van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.