Terug naar het overzicht

Vergunning aangevraagd voor 2024?

Aanvullingen op aanvragen of meldingen van voor 1 januari 2024.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Daar hoort een nieuw Omgevingsloket bij.

Aanvragen of meldingen die u voor 1 januari 2024 heeft ingediend, kon u nog raadplegen en aanvullen via het oude omgevingsloket. Op 1 juli 2024 stopt het oude omgevingsloket online. Het is hierna ook niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien.

Wilt u na 1 juli 2024 nog een aanvulling doen op een aanvraag die u heeft ingediend voor 1 januari 2024? Dan kunt u dit als volgt doen:

  • Ga naar het nieuwe Omgevingsloket
  • Kies voor ‘Aanvragen’
  • Druk op ‘Start aanvraag’
  • Log in
  • Zoek op ‘Wabo aanvraag of besluit aanvullen – Informatie (Rijk)’
  • Voeg hier de gegevens toe die u wilt aanvullen
  • Refereer altijd aan het oorspronkelijke dossier met behulp van het dossiernummer (zonder dit dossiernummer kunnen de gegevens niet worden gekoppeld en worden de aanvullingen niet toegevoegd aan de aanvraag).

Mocht u hier nog vragen over hebben of hier niet uitkomen? Bel dan met 14 0321. U wordt dan in contact gebracht met Triage Leefomgeving. Zij kunnen samen met u kijken welke stappen u moet nemen voor het inleveren van aanvullende informatie. Of vul digitaal het contactformulier in.