Bekendmakingen

De gemeente plaatst elke week op de gemeentepagina’s in huis-aan-huis krant de FlevoPost:

  • bekendmakingen van het college van B&W;
  • aankondigingen van (openbare) hoorzittingen.

Algemeen verbindende voorschriften, zoals verordeningen vindt u op de website van de officiële bekendmakingen. De bekendmakingen hier op zijn leidend. Aan officiële bekendmakingen die op een andere manier bekend worden gemaakt, kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de website van de officiële bekendmakingen, kunt u ook de publicaties vinden van:

  • Rijksoverheid;
  • Provincie;
  • Waterschappen;
  • Andere gemeenten

U kunt op de website van de officiële bekendmakingen zoeken op ‘Dronten’ en bekijken welke bekendmakingen er in een bepaalde periode waren. U kunt ook een e-mailattendering voor berichten uit uw buurt instellen om regelmatig alle bekendmakingen van rijk, provincie, waterschap en gemeente te ontvangen via de website van de overheid.