Terug naar het overzicht

Subsidie voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen

Inwoners van alle Flevolandse gemeenten, die binnen de bebouwde kom wonen, kunnen vanaf vandaag een subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en/of te hergebruiken en maatregelen die zorgen voor meer groen in de omgeving. Denk aan groene daken op huizen en schuren, groene gevels en regentonnen en -zuilen.

Deze maatregelen zijn nodig omdat het klimaat verandert

Steeds meer en hardere regenbuien en langere periodes van droogte, kunnen overlast tot gevolg hebben. Denk aan wateroverlast, hitte en droogte. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat. Meer groen op en rond onze woningen helpt om het regenwater beter op te vangen en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Wonen in een groene omgeving is daarnaast aantrekkelijk voor mensen en dieren.

Vraag nu subsidie aan

De Subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden maakt het vergroenen en klimaatbestendig maken van de omgeving betaalbaarder. Er is bijna 400.000 euro beschikbaar. Heb je een koop- of een huurhuis? Dan kun je subsidie aanvragen. Ook kun je samen met jouw buren of buurt een aanvraag doen, waardoor je mogelijk een hoger subsidiebedrag ontvangt. Doe hier een aanvraag: flevoland.nl/loket/loketoverview/klimaatadaptieve-en-groene-dorpen-en-steden,-subsi.

De subsidieregeling is mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF). Dit is een samenwerkingsverband van de overheden binnen de provincie Flevoland. Met deze subsidieregeling wil KAF de inwoners van Flevoland stimuleren om aan de slag te gaan met het klimaatbestendig maken en vergroenen van tuinen en daken.