Terug naar het overzicht

Praat mee over groei van Dronten

DRONTEN – Inloopavonden, een digitale bijeenkomst en een online enquête staan er op het programma. Dronten groeit en ontwikkelt. Met de Omgevingswet voor de deur en een land dat schreeuwt om woningbouw richten gemeenteraad en college van Dronten hun blik op de toekomst: wat voor soort Dronten willen we zijn in 2050? Wethouder Van Bergen van gemeente Dronten lichtte tijdens het persuur van 8 september jl. in De Meerpaal toe dat Dronten wil groeien, maar wel onder voorwaarden. ‘Welke voorwaarden, daar gaan we tijdens onze gesprekken met inwoners achter komen.’ De inwonersbijeenkomsten vinden plaats van 4 tot 11 oktober in de drie dorpen en online.

Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad een procesnotitie vast over de inwonersparticipatie die nodig is om een visie te ontwikkelen over Dronten. In vervolg daarop heeft het college een Participatieplan vastgesteld dat meteen in gang wordt gezet. ‘We staan aan de vooravond van een belangrijke periode voor Dronten. Ambitieus en spannend, maar realistisch’, zo stelt wethouder Van Bergen. Het Participatieplan wordt ondersteund met het ‘Ontwikkeldocument woningbouwopgave’. Van Bergen benadrukt dat dat document over wonen gaat, maar zeker niet alleen over wonen: ‘Wonen gaat ook over de kwaliteit van wonen, werken en recreëren, natuur, verduurzaming, werkgelegenheid, mobiliteit, vergrijzing, energietransities, zorg, landbouw, biodiversiteit en bossen, noem maar op. Belangrijk is dat inwoners meepraten en zich uitspreken over de toekomst van Dronten. De bouwscenario’s hebben wat het college betreft een bandbreedte van 5.000 tot 15.000 woningen in de periode tot 2050. Deze komen bovenop de 250 woningen per jaar die in de woonvisie zijn afgesproken en wat er op korte termijn al nodig is voor de woonvoorraad.’   

Doel van de participatie is om de besluitvorming door de raad voor te bereiden over Dronter principes die de identiteit van Dronten markeren. Het gemeentebestuur wil groeiscenario’s bespreken, kansrijke ontwikkellocaties of het aanwijzen van specifieke locaties met een tijdspad. Wethouder Van Bergen geeft aan dat het traject niet op zichzelf staat, zo is er de Strategische Agenda Flevoland ‘Samen Maken We Flevoland’ en een Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle. ‘Het is mooi om de ambitie van Dronten duidelijk te hebben wanneer ook de regionale trajecten eind dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.’  

‘We vertrouwen erop dat veel inwoners en belanghebbenden meepraten over de toekomst van Dronten. Dan kunnen we goede input leveren om onze gemeenteraad goede en afgewogen voorstellen voor te leggen. Voorstellen waar inwoners zich in herkennen.’

Op www.dronten.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/2dd738c7-ee53-4b1a-83bb-4d89d810eca5 vind je de bijbehorende voorverkenning voor de woningbouwopgave. Dit is één document met de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad.

Vanaf woensdag 14 september vind je alles over de inloopavonden en de online mogelijkheden op www.dronten.ikpraatmee.nl/drontenontwikkelt. In onderstaande uitnodiging vind je alvast informatie over deze avonden.