Terug naar het overzicht

Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland geopend

Inwoners en professionals in Flevoland die een vermoeden hebben van mensenhandel kunnen dat vanaf nu melden bij het Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland. Het meldpunt is vandaag gelanceerd door Veilig Thuis Flevoland in samenwerking met de Flevolandse gemeenten (Lelystad, Dronten, Urk, Almere, Zeewolde en Noordoostpolder). Het is een belangrijk nieuw middel in de strijd tegen mensenhandel in de provincie. Mensen kunnen hier, ook anoniem, meldingen doen en advies krijgen. Dat kan telefonisch en per chat via de website van Veilig Thuis Flevoland.

De instelling van het meldpunt is van groot belang, zegt de Almeerse wethouder Froukje de jonge: ‘Slachtoffers van mensenhandel staan vaak onder zware druk, zijn soms illegaal in Nederland, worden veelal bedreigd. Dus de kans dat slachtoffers zichzelf melden is vrij klein. Dus moet je er actief naar zoeken. Dit meldpunt helpt daarbij. Het is een plek waar mensen die mensenhandel signaleren laagdrempelig, onafhankelijk en anoniem zich kunnen melden. Met de instelling van een dergelijk meldpunt geven we bovendien het signaal af dat we deze vorm van uitbuiting niet accepteren en slachtoffers recht hebben op steun, bescherming, zorg en hulp.’

Ook burgemeester Jean Paul Gebben benadrukt de cruciale rol van het meldpunt in de strijd tegen mensenhandel in Flevoland: ‘Mensenhandel kent geen gemeentegrenzen. Het regionale meldpunt stelt ons in staat om samenwerking te versterken en snellere, effectievere hulp te bieden aan slachtoffers.’ 

Wat is mensenhandel? 

Mensenhandel wordt beschouwd als een van de ernstigste vormen van criminaliteit, met verstrekkende gevolgen voor de slachtoffers. Het omvat diverse handelingen zoals werving, transport, huisvesting en uitbuiting van individuen, vaak onder dwang, met als doel financieel gewin. In Nederland is zowel binnenlandse als grensoverschrijdende mensenhandel een realiteit, met slachtoffers van zowel Nederlandse als buitenlandse afkomst. 

Belangrijkste vormen van mensenhandel: 

  • Seksuele uitbuiting, inclusief online seksuele uitbuiting zoals gedwongen webcamseks of het ongeoorloofd verspreiden van intieme foto’s. 
  • Arbeidsuitbuiting, waarbij de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden de mensenrechten van de betrokkenen in gevaar brengen. 
  • Criminele uitbuiting, waarbij individuen worden gedwongen tot het plegen van criminele activiteiten zoals diefstal, drugshandel, enzovoort. 

Hoe is het meldpunt bereikbaar?  

Mensen die  vermoedens hebben van seksuele, arbeids- of criminele uitbuiting, kunnen  (anoniem) contact opnemen met het Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland via: 

  • Telefoon: 088 2220500 (24/7 beschikbaar) 
  • Chat: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur via de website van Veilig Thuis 
  • Meer informatie is beschikbaar op veiligthuisflevoland.nl/mensenhandel. 

Om het onderwerp mensenhandel en het meldpunt onder de aandacht brengen is er ook een communicatiecampagne ingezet. Via social media, flyers en mupi’s (buitenreclameborden) worden inwoners van Flevoland de komende tijd gewezen op het nieuwe meldpunt.

Dit persbericht wordt uitgegeven door Veilig Thuis Flevoland in samenwerking met de gemeenten in Flevoland (Lelystad, Dronten, Urk, Almere, Zeewolde en Noordoostpolder).