Terug naar het overzicht

Kennisbroedplaats Agrofood zet Dronten op de kaart

Agrofood ondernemers uit Dronten, Aeres Hogeschool, Aeres MBO Dronten Warmonderhof en gemeente Dronten hebben de handen ineen geslagen om één centrale plek te creëren voor de agrofoodsector van Dronten en omgeving. De Agrarische Kennisbroedplaats gemeente Dronten is de werknaam van het kloppend hart, dat een fysieke plek krijgt op het campusterrein van Aeres Hogeschool Dronten.

Het opzetten van de kennisbroedplaats is het resultaat van een verkenning waar gemeente Dronten met ondernemers en onderwijsinstellingen het afgelopen jaar aan werkte voor het actieplan agrofood. In sessies met diverse agrarische ondernemers is gekozen voor een vorm waarbij initiatieven elkaar kunnen versterken, starters op weg worden geholpen in hun ondernemerschap, men elkaar inspireert en innovatieve ontwikkelingen gecreëerd en gestimuleerd worden. In de kennisbroedplaats nemen de verschillende partners ieder hun eigen rol in en vindt er aansluiting op provinciale- en regionale programma’s plaats.

Aan de slag
Het concept laat ruimte voor initiatieven waarbij inspireren, innoveren, verbinden en ondernemen voorop staan. Gestart wordt met het opstellen van een samenwerkingsconvenant, waarin de wederzijdse samenwerking tussen Aeres, ondernemers en gemeente bekrachtigd wordt. Wethouder Irene Korting: ‘Door het opzetten van de kennisbroedplaats bieden we een inspirerende voedingsbodem voor de dialoog over trends en ontwikkelingen die kansrijk zijn voor onze agrofoodsector. Dat is van grote waarde voor onze economische ontwikkeling en versterkt onze unieke positie op het gebied van agrofood. Ook kunnen we samen met onze partners laten zien dat Dronten een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat op onze bedrijventerreinen biedt voor nationale en internationale agrofoodbedrijven’.

Actieplan Agrofood
De kennisbroedplaats maakt onderdeel uit van het actieplan agrofood. Daarbij komen meer zaken bij elkaar. Zo heeft de gemeenteraad in 2017 gevraagd om Dronten stevig op de kaart te zetten bij de Floriade in 2022. Omdat deze wereldtentoonstelling kansrijk is voor het bedrijfsleven, gebiedspromotie en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Om te laten zien wat de gemeente Dronten in huis heeft op het gebied van agrofood worden in 2022 arrangementen, bustours en acties ontwikkeld om de gemeente Dronten tijdens de Floriade als hét centrum voor de Agrofood te promoten. Netwerkvereniging Flevofood met een groot aantal leden in de gemeente Dronten gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van arrangementen en acties binnen de gemeentegrenzen.