Verhuizen in of naar de gemeente Dronten

Als u gaat verhuizen dan moet u het nieuwe adres doorgeven bij de (nieuwe) woongemeente. Het is belangrijk dat u met het juiste adres in de basisregistratie personen (BRP) staat geregistreerd. 

Verhuist u naar of binnen de gemeente Dronten? Dan moet u dat uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aan ons doorgeven.

Verhuist u van Dronten naar een andere gemeente? Doe dan aangifte in uw nieuwe woongemeente. Uw nieuwe gemeente zorgt dat u hier uitgeschreven wordt.

U kunt uw adreswijziging digitaal doorgeven met uw DigiD.

In het huis van de gemeente kunt u ook uw adreswijziging doorgeven. Hier moet u een afspraak voor maken.
Dit neemt u mee naar uw afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Als u bij iemand in gaat wonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • Als u naar een vakantiewoning verhuist: een kopie van de huur- of koopovereenkomst of een schriftelijke toestemming met kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

U kunt uw verhuizing 4 weken voor tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum doorgeven. Wees op tijd. Bent u langer dan 5 dagen geleden verhuisd? Dan wordt de datum waarop u de verhuizing doorgeeft de verhuisdatum.
Gemeenten mogen een bestuurlijke boete geven van maximaal € 325,- als u belangrijke aanpassingen niet op tijd doorgeeft.

U hoeft de verhuizing alleen door te geven aan de nieuwe gemeente. Uitschrijven bij de oude gemeente gebeurt automatisch.
Na de verhuisdatum krijgt u van ons een brief met de bevestiging.
Inschrijving op een adres waar (nog) iemand verblijft kan gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag of een uitkering hebben.

 • Uzelf (vanaf 16 jaar);
 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners voor elkaar (als u samen naar het nieuwe adres verhuist);
  • Een gezin met gehuwde of geregistreerde partners geeft een verhuizing 1 keer door;
  • Een gezin waarbij de ouders niet gehuwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, geven dit in 2 keer door: 1 keer 1 ouder met kinderen, 2e keer de andere ouder zonder kinderen. Het maakt niet uit bij welke ouder de kinderen meeverhuizen;
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor kinderen tot 16 jaar;
 • Ouder, gezaghouder of verzorger voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar;
 • Ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar (als u samen naar het nieuwe adres verhuist);
 • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld (alleen schriftelijk);
 • Een gemachtigde voor de persoon die hem/haar schriftelijk heeft gemachtigd (alleen schriftelijk);
 • U mag uw verhuizing zelf doorgeven als u onder bewind staat;
 • Verblijft u in een zorginstelling? Dan mag de zorginstelling de aangifte doorgeven.

Een verhuizing doorgeven is gratis.

De overheid gebruikt uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld huurtoeslag, belastingen en studiefinanciering. Zij krijgen een bericht over uw adreswijziging van de gemeente. De adreswijziging moet nog wel in de administratie worden verwerkt; dit kan enige tijd duren. Banken, verenigingen of nutsbedrijven krijgen geen bericht van uw verhuizing. Die moet u zelf informeren.

Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van MijnOverheid.nl. Het kan zijn dat uw verhuizing niet direct zichtbaar is vanwege de verwerking van uw gegevens.

Wilt u meer weten over de organisaties die de BRP mogen gebruiken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Welkom op de Welkomstmarkt
Jaarlijks organiseert de gemeente Dronten een welkomstmarkt voor nieuwe inwoners. Het gemeentebestuur maakt op deze avond graag kennis met u. Verder laten we u zien wat de gemeente zoal te bieden heeft. Houd het nieuws op onze website, Facebookpagina, Instagramaccount en/of in huis-aan-huis krant De FlevoPost in de gaten voor meer informatie en aanmelden. De volgende welkomstmarkt is waarschijnlijk in het najaar van 2024.

Handige websites
De Pas van Dronten
Dronten geeft je de ruimte
Informatiemagazine e-book
Samen actief bewonersinitiatieven
Sport in Dronten
Welzijn De Meerpaal