Emigratie

We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

U kunt uw verhuizing online doorgeven.

U meldt dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont, niet eerder.

Wij schrijven u uit in onze administratie. Daarna sturen wij uw gegevens door naar de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving geven. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving. Een bewijs van uitschrijving kost € 15,-. Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Als u vertrekt naar Caribisch Nederland, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit is kosteloos. Wij adviseren u om hiervoor in persoon aan de balie te verschijnen, zodat wij u het document direct mee kunnen geven. Het bewijs levert u in bij inschrijving op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan 8 maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van MijnOverheid kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, het Duo en de bank te informeren.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u een uittreksel aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. U kunt niet meer terecht bij uw laatste woongemeente.

U verblijft al in het buitenland en u heeft niet aan ons doorgegeven dat u niet meer in onze gemeente woont? Neem telefonisch contact met ons op via 14 0321.

U kunt uw uitkering meenemen naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland. Daarbuiten kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.