Hoe is de privacy op de website geregeld?

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ook voor de gemeente Dronten van toepassing is. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de gemeente Dronten. Als voor de behandeling van uw dossier andere organisaties uw gegevens nodig hebben, geeft de gemeente die gegevens alleen met uw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van anderen die door middel van links met de website verbonden zijn

Cookies

De gemeente Dronten gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  •  het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s u hebt bezocht.

We gebruiken cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we die kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij het programma SiteImprove. Die verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Bijvoorbeeld bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Door deze informatie weten we beter wat bezoekers willen. Het IP adres wordt gemaskeerd dus gebruikers kunnen niet geïdentificeerd worden. Dit zijn analytische cookies.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen. Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Dronten een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunnen bepaalde onderdelen van de website niet goed werken.
Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie.