Basisregistratie personen (BRP) en geheimhouding persoonsgegevens

De overheid houdt over personen verschillende gegevens bij. Die administratie noemen we de basisregistratie personen (BRP). De BRP bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien. Dit kunt u makkelijk en snel online regelen

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de basisregistratie personen. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast.

De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mogen stemmen en bij het verstrekken van een uitkeringen.

Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. De regels daarover staan in de Wet BRP.

Deze folder bevat uitgebreide informatie over de basisregistratie personen. 

  • log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid;
  • klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina;
  • onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

U kunt ook contact opnemen met de gemeente om uw persoonsgegevens in te zien.

Wie uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen krijgen is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website van de rijksoverheid wordt u daar over geïnformeerd.

De toegang tot de basisregistratie personen is beveiligd. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen. Deze organisaties krijgen alleen die gegevens die zij nodig hebben. Om misbruik van de gegevens te voorkomen wordt bijgehouden wie gegevens in de BRP raadpleegt of wijzigt.

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens moeten doorgeven.

Wilt u precies weten welke organisaties uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen hebben ontvangen? Welke gegevens verstrekt zijn en bijvoorbeeld ook wanneer deze gegevens zijn opgevraagd? Neem dan contact op met de gemeente. Daar kunt u deze informatie krijgen. U krijgt antwoord binnen vier weken.

Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen uw persoonsgegevens met u mee. U hoeft niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt ook voor geheimhouding van uw gegevens.