Herintreden in het arbeidsproces

Herintreden betekent dat u weer gaat werken nadat u een lange tijd niet gewerkt hebt. De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te helpen:
• u kunt een opleiding krijgen op een school die rekening houdt met de schooltijden van uw kinderen. Soms bieden ze zelfs kinderopvang. U kunt de opleiding ook parttime volgen;
• u kunt financiële hulp vragen voor kosten die te maken hebben met uw herintreding. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw inkomen;
• bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De gemeente kan ook een bijdrage geven in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als u een laag inkomen hebt.

Neem contact op met het vakgebied Sociaal Domein, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0321.