Op weg naar werk

Wij helpen u op weg naar werk als u een uitkering van de gemeente krijgt en het niet lukt om zelf, met de hulp van de mensen om u heen of met hulp van uitzendbureaus en andere organisaties, werk te vinden. Of als u geen uitkering van de gemeente krijgt en ook geen hulp krijgt van instanties zoals
UWV, SVB of uw werkgever.

Wij beoordelen per persoon of wij u kunnen helpen.