Banenafspraak

Kabinet en werkgevers hebben in 2013 afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak heet de banenafspraak.

De nieuwe doelgroep is omvangrijk en neemt geleidelijk toe. Vaak gaat het bij deze doelgroep om schoolverlaters uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PRO) en het MBO-entreeonderwijs. Het is van belang dat zij in beeld zijn, passende ondersteuning krijgen en aan de slag komen bij werkgevers, zo nodig met ondersteuning.

Sinds 1 januari 2017 geldt de Praktijkroute. Door middel van een loonwaardemeting wordt op de werkplek vastgesteld welke loonwaarde iemand heeft. Indien blijkt dat deze persoon minder dan het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen wordt deze persoon, zonder beoordeling door het UWV, opgenomen in het doelgroepregister. De gemeente geeft aan het UWV door wie via de Praktijkroute opgenomen moet worden in het doelgroepregister.

Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het UWV