Rekenkamer

De rekenkamer Dronten doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid van het bestuur van de gemeente Dronten. Met het ‘bestuur’ worden zowel de gemeenteraad als het college bedoeld.

Wat doet de rekenkamer Dronten?

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid van het bestuur van de gemeente Dronten. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad leert van rekenkameronderzoek. Wanneer uit rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeente zich kan verbeteren, doet de rekenkamer aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn geen kant en klare verbetertrajecten. De rekenkamer geeft oplossingsrichtingen aan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad hiermee tot een afgewogen besluit kan komen. De rekenkamer geeft geen politiek oordeel. De gemeenteraad bepaalt welke politieke of bestuurlijke gevolgen een rekenkameronderzoek kan krijgen. De gemeenteraad kan de rekenkamer nog om een toelichting of presentatie vragen. Het politieke debat over het rapport vindt plaats tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en hier staat de rekenkamer – vanwege de onafhankelijke positie – geheel buiten.

Externe accountant

De rekenkamer controleert niet de jaarrekening van de gemeente Dronten. Dat doet een externe accountant. De gemeenteraad geeft deze accountant daar opdracht voor. De rekenkamer mag wel de rapporten en onderliggende documenten van de accountant inzien.