Informatie over het college van burgemeester en wethouders (B&W)

Wethouders zijn geen lid van de raad en geen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers.
Wethouders kunnen zelfs van buiten de gemeente komen. Binnen het college heeft elke wethouder (en de burgemeester) zijn of haar eigen taken op een aantal terreinen.

Wat is de rol van het college van burgemeester en wethouders (B&W)?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het neemt veel praktische beslissingen en zorgt voor uitvoering van besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Het College van B&W legt verantwoording af aan de raad.