College van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Dronten. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders hun eigen taken op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld sport, financi├źn of onderwijs. Dit noemen we ook wel de portefeuilles. De gemeenteraad kiest de wethouders na raadsverkiezingen voor een periode van vier jaar.

Wat is de rol van het college van burgemeester en wethouders (B&W)?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente, met als uitgangspunt het coalitieakkoord 2022-2026. Het neemt veel praktische beslissingen en zorgt voor uitvoering van besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Het College van B&W legt verantwoording af aan de raad.

Samenstelling

Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere projecten, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.

Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim

Gemeentesecretaris
Jean Paul Gebben

Jean Paul Gebben

Burgemeester
Peter Duvekot

Peter Duvekot

Wethouder
Siert Jan Lap

Siert Jan Lap

Wethouder