College van burgemeester en wethouders (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Dronten. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders hun eigen taken op een aantal terreinen. De wethouders worden, na raadsverkiezingen, voor vier jaar gekozen door de gemeenteraad.

Wat is de rol van het college van burgemeester en wethouders (B&W)?

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het neemt veel praktische beslissingen en zorgt voor uitvoering van besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. Het College van B&W legt verantwoording af aan de raad.

Samenstelling

Klik op de namen van de collegeleden voor meer informatie over onder andere projecten, nevenfuncties en bestuurlijke overleggen.