Hoe ziet de organisatie van de rekenkamer eruit?

De rekenkamer Dronten is een onafhankelijke rekenkamer en bestaat uit drie leden, die elk op geheel eigen wijze hun kennis en ervaring binnen of met het openbaar bestuur en de lokale overheid hebben opgedaan. Voorafgaand aan de benoeming heeft er een uitgebreide werving- en selectieprocedure door de gemeenteraad plaatsgevonden. In het geval van een vacature wordt tussentijds gekeken of een vervulling, met het oog op lopende onderzoeken en de taakvervulling op dat moment aan de orde is. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Daarnaast beschikt de rekenkamer over een budget om onderzoeken te kunnen uitvoeren. Beide komen ten laste van de gemeentebegroting die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

Vergaderingen

De vergaderingen van de rekenkamer zijn besloten. De leden hebben bij hun aanstelling de eed of gelofte afgelegd in een openbare raadsvergadering en voorafgaand aan hun benoeming een Verklaring omtrent het Gedrag overgelegd.

Leden