Kinderopvang, VVE en SMI kinderopvang

Alle kinderen vanaf 2 jaar mogen twee ochtenden in de week naar de kinderopvang. Meestal op vaste dagdelen maar dit kan per organisatie en locatie verschillen. Op de kinderopvang leren ze spelen, tekenen, zingen, ontdekken en omgaan met andere kinderen. Luisteren en praten zijn daarbij erg belangrijk.

Leren door te spelen
Op de kinderopvang leren kinderen door te spelen met leeftijdgenootjes en komen ze in aanraking met ander speelgoed. Je kind wordt begeleid door de pedagogisch medewerkers op de kinderopvang. Zij weten wat je kind nodig heeft om een volgende stap te maken in zijn of haar ontwikkeling. De kinderen doen verschillende activiteiten, zoals verkleden, tekenen, schilderen, buiten spelen, spel met zand en water, liedjes zingen en voorlezen. Zo leren zij om in een groep samen dingen te doen en te ontdekken.

Extra ondersteuning
Heeft je kind extra hulp nodig bij zijn/haar (taal)ontwikkeling? Dan mag hij/zij vaker naar de kinderopvang. Jouw kind heeft hiervoor wel een indicatie (verwijzing) voor VVE nodig. De afkorting VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE is er voor kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar.

VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dat betekent extra onderwijs vóór de basisschool en in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Door de VVE-begeleiding krijgt je kind meer aandacht.

De kinderen leren op een speelse manier bijvoorbeeld door het doen van spelletjes, voorlezen, tekenen en schilderen of zingen van liedjes. Zo leert je kind samenwerken, problemen oplossen en omgaan met structuur en regels.

Denk je dat je kind moeite heeft met zijn/haar (taal)ontwikkeling ? Geef dit dan aan bij het consultatiebureau. Ook de medewerkers van de kinderopvang kunnen dit doorgeven aan de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige beoordeelt of jouw kind begeleiding nodig heeft. Is dat het geval? Dan kan de jeugdverpleegkundige jouw kind een indicatie (verwijzing) geven voor VVE.

Heeft je kind een indicatie? Dan zorgt de kinderopvang voor een plekje. Je kind gaat dan vaker naar de kinderopvang. De indicatie is drie jaar geldig. Samen met jou als ouder kijkt de kinderopvang waar je kind hulp nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Jullie maken samen doelen en afspraken om tijdens het spelen te werken aan de (taal)ontwikkeling van je kind. Op de kinderopvang en ook thuis!

In de gemeente Dronten kan dit bij bijna alle kinderopvanglocaties. Op de website van de Sociale Kaart Flevoland vind je de adressen. De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau weet ook op welke locaties het kan. Zij kan je helpen om een keuze te maken.

Voor kinderopvang bestaat een ouderbijdrage. Dit is een maandelijks bedrag.  Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van je inkomen. Wil je meer informatie over de kosten? De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang kunnen jou hierbij helpen. Ze kennen de regels en kunnen deze aan jou uitleggen.

Nee, de VVE-begeleiding gaat door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. VVE is er voor kinderen tot 6 jaar

Heb je vragen over VVE? Neem dan contact op met het consultatiebureau (Icare), de locatie van jouw kinderopvang, GGD of de basisschool.

Is er een fysieke of psychische beperking vastgesteld bij u en kunt u daarom (tijdelijk) onvoldoende voor uw kind(eren) zorgen? Ook niet met hulp van uw netwerk? En kunt u geen gebruikmaken van een voorliggende voorziening, zoals de Wet op de Kinderopvang, WLZ, WMO of peuteropvang/medisch kleuterdagverblijf? Wilt u uw kinderen naar de kinderopvang brengen, maar krijgt u hiervoor geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie (SMI) aanvragen. Deze indicatie biedt u tijdelijk een tegemoetkoming vanuit de gemeente voor de kinderopvangkosten. Hoe hoog de tegemoetkoming is, is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente berekent de vergoeding op dezelfde manier als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Aanvragen
U kunt (evt. in overleg met uw jeugd gids) bij de gemeente een aanvraag indienen voor SMI. Deze aanvraag gaat via het aanvraagformulier. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen vragen wij een advies op bij een extern sociaal-medisch professional.