Inschrijven vluchtelingen in de gemeente

Heeft u de Oekraïense nationaliteit en verblijft u momenteel in onze gemeente?
Wij vragen u om zich in te schrijven in de gemeente. Hiervoor kunt u een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer: 14 0321 (5 cijfers).

Inschrijving als ingezetene
Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij hebben recht op verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen.

Identiteit en nationaliteit
Als een Oekraïner zich bij ons meldt, zegt uit Oekraïne te komen en hij of zij een (tijdelijk) verblijfsadres heeft in de gemeente, kan deze persoon worden ingeschreven als ingezetene. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit.

Minderjarige kinderen
Voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel.

Identiteit niet vast te stellen of geen Oekraïense nationaliteit
Personen van wie de gemeente de identiteit niet kan vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Deze personen kunnen geen aangifte doen van verblijf en adres.

Identiteitsdocumenten
Als identiteitsdocumenten gelden een biometrisch paspoort of een paspoort zonder biometrie. Ook een binnenlandse identiteitskaart vermeldt de Oekraïense nationaliteit en kan dus gebruikt worden voor de vaststelling van de identiteit en de nationaliteit.

Inreisdatum niet van belang voor inschrijving
De inreisdatum in Nederland heeft geen invloed op de mogelijkheid om te worden ingeschreven.