Het Dronter Toekomstberaad

Op 8 januari 2024 zijn er 10.000 brieven aan inwoners gestuurd. Met deze brief werd aan de ontvangers gevraagd om zich aan te melden voor het Dronter Toekomstberaad. De gemeente vindt het heel erg belangrijk om samen met de inwoners de Toekomstvisie Dronten 2050 op te stellen. Ongeacht of je een brief ontving, mocht elke inwoner van 16 jaar en ouder zich aanmelden om mee te doen.

De Toekomstvisie Dronten 2050 die het Dronter Toekomstberaad opstelt is belangrijk voor alle toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente. Hierin staat namelijk wat de inwoners belangrijk vinden. Uit alle aanmeldingen is een representatieve groep van ongeveer 100 inwoners geloot (439 aanmeldingen). Dit is gedaan door een externe en onafhankelijke partij. Het Toekomstberaad komt in 2024 zes keer bij elkaar. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten leren de deelnemers van alles over de gemeente en over belangrijke onderwerpen. In de laatste drie bijeenkomsten wordt er verder gepraat en beslist het Dronter Toekomstberaad over welke onderwerpen er in de Toekomstvisie Dronten 2050 wordt geadviseerd. Als het nodig is wordt erover gestemd. Zo komt het beste advies voor onze samenleving bij de gemeenteraad terecht.  

Aanmeldingen

De aanmeldtermijn is na 31 januari 2024 gesloten. Er zijn bijna 450 aanmeldingen ontvangen. De ingelote inwoners hebben in de week van 5 februari een bevestiging per e-mail ontvangen. Uiterlijk op 22 februari was bekend wie er definitief deelnemen aan het Dronter Toekomstberaad. De groep komt in 2024 zes keer bij elkaar en gaat onder begeleiding van een onafhankelijke partij aan de slag. Het Dronter Toekomstberaad bepaalt zelf welke onderwerpen worden besproken. Om meer te weten te komen over onderwerpen kunnen er onafhankelijke experts worden gevraagd om toelichting te geven. Uiteindelijk stemt het Dronter Toekomstberaad over de onderwerpen en brengt een advies uit aan de gemeenteraad. Het Dronter Toekomstberaad beslist zelf over de vorm waarin dat wordt gedaan.

Data waarop het toekomstberaad bij elkaar komt in 2024:

Donderdag 7 maart van 17:00 tot 21:30 uurStartbijeenkomst
Dinsdag 2 april van 17:00 tot 21:30 uurInformatiemarkt
Zaterdag 20 april van 09:30 tot 16:00 uurTour de Dronten
Dinsdag 14 mei van 17:00 tot 21:30 uurEerste werksessie
Zaterdag 8 juni van 9:30 tot 16:00 uurTweede werksessie; dialoogsessies met gemeenteraad
Zaterdag 22 juni van 9:30 tot 16:00 uurToekomstvisie samenstellen, stemmen en afronding

Veelgestelde vragen

Hier staan de veelgestelde vragen rondom het Toekomstberaad van de Toekomstvisie Dronten 2050. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel jouw vraag dan door een e-mail te sturen naar toekomstvisie@dronten.nl. Daarnaast zijn we ook telefonisch bereikbaar via het nummer 140321. We helpen je graag verder.

Het Toekomstberaad stelt samen de Toekomstvisie Dronten 2050 op. Hierin staat wat we bereikt willen hebben in 2050. Het gaat dan om bijvoorbeeld wonen, werken, zorg, recreatie en energie. In de Toekomstvisie Dronten 2050 staat ook welke ambities we moeten hebben om uiteindelijk die gewenste toekomst waar te maken. Dat hoeft niet heel precies, maar we willen wel op hoofdlijnen graag weten wat de inwoners echt belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. 

Het Dronter Toekomstberaad is een groep van zo’n 100 gelote inwoners van gemeente Dronten. Samen vormen zij een goede afspiegeling van iedereen die in de gemeente woont. Deze groep gaat aan de slag om een advies over allerlei belangrijke thema’s te geven aan de gemeenteraad. In zes bijeenkomsten werkt het Dronter Toekomstberaad samen om uiteindelijk voorstellen te doen over de toekomst van Dronten in 2050. Dat gebeurt onder begeleiding van een partij die daar al veel ervaring mee heeft.  

De uitkomst van het Dronter Toekomstberaad is een gezamenlijk voorstel voor een visie. Deze wordt door een kleine groep deelnemers vanuit het Toekomstberaad in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad. Ziet de gemeenteraad geen grote problemen? Dan wordt de visie overgenomen. Dat heeft de gemeenteraad van tevoren al besloten. De gemeenteraad gebruikt de toekomstvisie dan bij alle toekomstige beslissingen. Er wordt dan gekeken of die passend zijn bij wat er in de visie staat.  

Niet alleen mensen die een persoonlijke brief ontvangen kunnen zich aanmelden; álle inwoners van gemeente Dronten kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. Als je je aanmeldt, vul je een aantal gegevens in op de aanmeldpagina. Deze gegevens worden gebruikt om in het Toekomstberaad een zo eerlijk mogelijke afspiegeling te krijgen van de inwoners uit de hele gemeente. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en de ingevulde gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met de gemeente Dronten of andere partijen. 

Ja, dat is de bedoeling. Het Toekomstberaad levert de beste resultaten op als steeds dezelfde deelnemers samenkomen. Het kost tijd om het onderwerp te begrijpen, elkaar te leren kennen, en samen voorstellen te maken.  

Ja, dat kan. Iedere inwoner van 16 jaar of ouder kan zich aanmelden voor het Toekomstberaad, dus ook mensen die geen persoonlijke uitnodiging hebben gehad. Let op: aanmelden betekent niet automatisch meedoen. Dat hangt van de loting af. Aanmelden kan tot en met 31 januari. Je hoort uiterlijk 23 februari of je bent ingeloot. 

Als je geen gebruik kunt maken van (openbaar) vervoer, geef dat dan aan bij je aanmelding. Dan gaan we samen op zoek naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je toch de locatie kunt bereiken en weer thuiskomt. Laat het je in elk geval niet tegenhouden om je aan te melden! 

In de periode maart 2023 tot juni 2024 organiseren we zes bijeenkomsten: 

 • Donderdag 7 maart van 17.00 – 21.30 uur;
 • Dinsdag 2 april van 17.00 – 21.30 uur;
 • Zaterdag 20 april van 9.30 – 16.30 uur;
 • Dinsdag 14 mei van 17.00 – 21.30 uur; 
 • Zaterdag 8 juni van 9.30 – 16.30 uur;
 • Zaterdag 22 juni van 9.30 – 16.30 uur.

Bij de avondbijeenkomsten wordt gezorgd voor een avondmaaltijd. Bij de dagbijeenkomsten wordt een lunch verzorgd. Er wordt tijdens elke bijeenkomst voor voldoende drinken gezorgd. Dieetwensen kun je aangeven als je bent ingeloot. Voor inwoners die meedoen aan de ramadan, bestaat de mogelijkheid om wat eten mee naar huis te nemen na afloop van de bijeenkomst.

Je hebt geen speciale kennis nodig. We zijn namelijk op zoek naar de mening van inwoners van gemeente Dronten. Iedereen kan en mag meepraten. Bovendien ben je al expert, namelijk over hoe het is om in gemeente Dronten te wonen. Jij weet wat jij prettig en nuttig zou vinden, waar je mee geholpen bent en waarmee niet. De Toekomstvisie Dronten 2050 gaat straks over verschillende onderwerpen. Je kunt zelf kiezen welk(e) onderwerp(en) je het meest interessant vindt om over mee te denken. 

In de eerste twee bijeenkomsten leren we met elkaar over de verschillende onderwerpen. Als deelnemer krijg je informatie van de gemeente en van onafhankelijke experts. Samen met de andere deelnemers verzamel je kennis en informatie die jij nodig hebt voor dit onderwerp. Tijdens de derde bijeenkomst maken we een rondrit met een touringcar door onze gemeente en bekijken we plekken en situaties die belangrijk (kunnen) zijn voor de toekomst van Dronten. 

In januari en februari 2024 worden er bijeenkomsten (werkateliers) georganiseerd voor (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen deze partijen aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Dronten. De opbrengsten van deze bijeenkomsten worden aangeboden aan het Toekomstberaad. Het Toekomstberaad kan daarna zelf besluiten hoe zij deze opbrengsten wil verwerken.

Daarnaast heeft de gemeente in de periode november 2023 – maart 2024 aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Ook deze opbrengst zal aan het Toekomstberaad worden meegegeven. 

Stel dat de inwoners in het Toekomstberaad hele andere dingen willen voor de toekomst dan de (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en kinderen van Dronten, dan moet dat wel worden opgenomen in het advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een uiteindelijk besluit.

Als je in het Dronter Toekomstberaad zit, krijg je voor elke bijeenkomst waar je bij aanwezig bent € 75,- netto. Dit is een vrijwilligersvergoeding. Dit bedrag wordt ongeveer een week na elke bijeenkomst uitgekeerd aan alle deelnemers die aanwezig waren.  

De overeenkomst is nodig om ook de vergoeding te kunnen uitbetalen. Je treedt niet in dienst van de gemeente. Het gaat echt om een zogenaamde ‘vrijwilligersovereenkomst’.  Een voorbeeld van de vrijwilligersovereenkomst vind je hier. 

Deelname aan het Toekomstberaad heeft geen gevolgen voor je uitkering of toeslag(en).  Let op: doe je nog ander vrijwilligerswerk waarvoor je een vergoeding ontvangt? Dan mag de totale vrijwilligersvergoeding (dus inclusief de vergoeding voor deelname aan het toekomstberaad) niet hoger zijn dan € 210,- per maand en € 2100,- per jaar. Krijg je meer vergoeding dan dat? Dan heeft de vergoeding wél effect op je uitkering en/of toeslagen. Meer informatie kan je vinden op website van de Belastingdienst.

De uitkomst van het Dronter Toekomstberaad is een gezamenlijk voorstel voor een Toekomstvisie over de gemeente Dronten in 2050. Wat willen we dan bereikt hebben en welke ambities horen daarbij? Over het voorstel wordt uiteindelijk een besluit genomen door de gemeenteraad in het najaar van 2024. Staan er geen gekke dingen in? Dan neemt de gemeenteraad het voorstel over, dat is al besloten.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens 

 • Heb je een persoonlijke uitnodiging gehad? Dan heeft de gemeente jouw gegevens gebruikt om je een uitnodiging te sturen voor het Toekomstberaad. 
 • Als je je aanmeldt worden de gegevens die je achterlaat gebruikt voor een tweede loting. Deze loting is bedoeld om te komen tot een Toekomstberaad dat een goede afspiegeling is van de Drontense samenleving. 
 • Als je deelneemt aan het Toekomstberaad worden jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden. 

Grondslag van het gebruik van persoonsgegevens
De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de inwoners van gemeente Dronten. Om deze taak nog beter in te kunnen vullen heeft de gemeenteraad besloten om een Toekomstberaad in te stellen en een uitnodiging voor deelname te versturen. Als je niet aangeeft dat je wilt deelnemen aan het Toekomstberaad worden jouw gegevens niet verder gebruikt. 

Gebruikte persoonsgegevens
Voor het versturen van de uitnodiging gebruiken wij je naam en adres. Als je je aanmeldt vragen wij je om de volgende gegevens:  

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Opleiding;
 • Politieke voorkeur;
 • Migratieachtergrond;
 • Type woning (huur/koop).

Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een tweede loting. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij, die hiervoor een privacyverklaring heeft opgesteld. Je moet akkoord gaan met deze privacyverklaring om verder te gaan. Ga je niet akkoord, dan kun je je niet aanmelden en worden er dus geen gegevens van jou verwerkt. Na de loting worden enkel jouw naam en contactgegevens gebruikt. De gemeente en het bureau dat de bijeenkomsten van het Toekomstberaad begeleidt (A:N+NE) weten niet welke deelnemers op basis van welke criteria zijn ingeloot. 

Verwerking na loting
Na de tweede loting worden de gegevens van de deelnemers aan het Toekomstberaad gebruikt door een externe organisatie, A:N+NE. Deze organisatie begeleidt het Toekomstberaad. 

Bewaartermijn
De gegevens die gebruikt zijn voor het versturen van de persoonlijke uitnodigingen, zijn na verzending vernietigd. 

Als je je aanmeldt voor het Toekomstberaad en je wordt niet ingeloot, dan worden jouw gegevens uiterlijk 7 maart 2024 vernietigd (datum van de eerste bijeenkomst).

Als je wel wordt ingeloot dan worden je contactgegevens bewaard tot maximaal een maand na de afsluiting van het Toekomstberaad. Op die manier kunnen we je op de hoogte houden van het verdere verloop tot aan besluitvorming van de Toekomstvisie door de gemeenteraad. Indien nodig, maken we daar aanvullende afspraken over bij de laatste bijeenkomst.

Worden de gegevens doorgezonden naar landen buiten de EU?
Gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming? 
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 
Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen Dronten vind je in de privacyverklaring van de gemeente Dronten.

Het Toekomstberaad moet een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de bevolking van onze gemeente.  

Wat is de steekproef?
Er zijn willekeurig 10.000 inwoners getrokken met een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP), peildatum 28 december 2023. De volgende personen hebben we buiten de steekproef gelaten: 

 • personen onder de 16 jaar; 
 • personen die een indicatie hebben “geheimhouding persoonsgegevens”; 
 • personen die wonen in de Regenboog; 
 • personen die wonen op het AZC; 
 • personen met een briefadres zonder vaste woon- of verblijfplaats. 

Van al onze inwoners woont het grootste deel in de kern Dronten. De andere inwoners wonen in Swifterbant, Biddinghuizen, Ketelhaven en het buitengebied. De brieven die verstuurd zijn, zijn evenredig verdeeld over de inwonerspercentages van de verschillende gebieden. 
Uit (landelijke) onderzoeken is gebleken dat mensen tot 50 jaar minder snel geneigd zijn om te reageren dan mensen van 50 jaar en ouder. Ook zien we dat mannen vaker meedoen aan participatietrajecten dan vrouwen. Daarom maakten we de groep in de leeftijd 16-49 jaar iets groter, omdat we weten dat deze leeftijdsgroep minder reageert. Ook schreven we in totaal 55% vrouwen en 45% mannen aan.