Werkateliers

Begin 2024 worden twee dagen werkateliers met ondernemers, instellingen, organisaties en verenigingen georganiseerd. Met de opbrengsten uit deze participatie gaat het Dronter Toekomstberaad tussen maart en juni 2024 aan de slag.