Veel gestelde vragen Noodopvang Biddinghuizen

Informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die het COA op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseert.

Waarom werkt de gemeente Dronten mee aan het opvangen van asielzoekers?
De opvang van asielzoekers in Nederland heeft ondanks de crisis in 2022 nog niet geleid tot duurzame oplossingen in Nederland om de opvang van asielzoekers goed te organiseren.  De Staatssecretaris van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor de tweede keer een dringend beroep gedaan op de gemeente Dronten om een tijdelijke noodopvanglocatie te realiseren op het terrein van Walibi Holland.

Waar is de noodopvang precies en voor hoe lang?
De noodopvang komt op een deel van het parkeerterrein van Walibi Holland. Het gaat om 5 ha. van de 80 ha. dat het terrein groot is. Het terrein moet 7 april 2024 leeg zijn, zodat het weer voor evenementen gebruikt kan worden.

Hoeveel mensen wonen hier gedurende de opvangperiode en wie zijn het?
We gaan uit van maximaal 1.450 plekken. We rekenen in de noodopvanglocatie op een gemengde groep asielzoekers (zowel gezinnen als alleenstaanden). De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Jemen, Afghanistan en Eritrea.

Hoe gaat het na de sluiting volgend jaar?
Vanuit deze locatie stromen de asielzoekers dan bij voorkeur door naar een regulier azc. Lukt dat niet, dan kan dat ook een andere noodopvang zijn. Eind maart 2024 zullen alle bewoners weer vertrokken zijn uit de noodopvanglocatie. Het terrein moet door het COA op uiterlijk 7 april 2024 leeg opgeleverd worden.

Kan het zijn dat de termijn na april volgend jaar verlengd wordt?
Vanuit deze locatie stromen de asielzoekers dan bij voorkeur door naar een regulier azc. Lukt dat niet, dan kan dat ook een andere noodopvang zijn.

Wat staat COA voor?
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland tijdens hun hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) en op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Zorg en rust

Hoe is de gezondheidszorg voor de asielzoekers geregeld?
Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg aan asielzoekers.

Wat doen de bewoners overdag?
Mensen zijn nog maar kort in Nederland en zijn in eerste instantie toe aan rust. Gedurende hun verblijf vindt men het fijn om met vrijwilligers activiteiten te ondernemen, bijv. Nederlandse les volgen of sporten. De mensen verblijven maar kort in deze noodopvang en daar worden de aangeboden activiteiten op afgestemd. Ze kunnen ook meewerken in het restaurant of in de schoonmaak.

Wat doet het COA om deze tijdelijke bewoners zo goed mogelijk mee te nemen in waar ze zijn en hoe het hier werkt?

Dat gebeurt op verschillende manieren en momenten. Te allen tijde is voor de bewoners de mycoa.nl website beschikbaar in veel talen, waar veel informatie te vinden is en antwoord op de meest gestelde vragen. Bij binnenkomst worden bewoners ontvangen, en wordt er kort uitgelegd waar wat te vinden is, hoe het werkt en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Ook krijgt men een informatie pakket met onder andere de huisregels van de locatie.

Tijdens hun verblijf kunnen bewoners terecht bij de informatiebalie (dagelijks) en bij hun contactpersonen voor vragen.

Op termijn wil het COA ook het Wonen en Leven op een COA Locatie (WLCL) trainingsprogramma aanbieden aan alle volwassen bewoners, dat onderdeel is van hun fase-specifieke begeleidingstraject, ook al zal in het begin de nadruk liggen op het goed managen van de ontvangst en opvang met nadruk op de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid.

Moeten de mensen zelf inkopen doen?
De asielzoekers krijgen een klein bedrag aan leefgeld per week. De mensen krijgen eten en drinken en noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld voor persoonlijke hygiëne, in natura aangeboden.

Hoe gaan de mensen er op uit?
Het COA organiseert dat er een pendeldienst komt tussen het noodopvangterrein bij Walibi Holland en NS station Dronten. Deze busverbinding stopt alleen bij station Dronten. Vanaf het centrum van Dronten worden verschillende verbindingen aangeboden. De bussen rijden tussen 9.00 en 19.00 uur. Bewoners krijgen een pasje waarmee ze zich kunnen identificeren op de bus.

Veiligheid

Hoe zit het met beveiliging?
Er is één in- en uitgang en die is bewaakt. Het COA zorgt ervoor dat er 7 dagen in de week medewerkers van het COA en/of minimaal 2 beveiligers aanwezig zijn. COA-medewerkers zijn er tot 22.00 uur ’s avonds. De medewerkers van het beveiligingsbedrijf Trigion zijn dag en nacht aanwezig. Het personeel van het COA zorgt voor professionele begeleiding van de tijdelijke bewoners en voor doorgeleiding naar eerstelijns gezondheidszorg. Er is een telefoonnummer van de noodopvanglocatie. Dit nummer kunt u bellen als u vragen of klachten heeft. Het nummer is: 06 21 39 09 76. Het telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Hoe zit het met de openbare orde?
Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Daarvoor werkt het COA samen met beveiligingsbedrijf Trigion. COA en gemeente werken ook nauw samen met de politie. Bij calamiteiten kunnen de medewerkers en de bewoners uiteraard rekenen op de hulpdiensten. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld.

De gemeente Dronten zal tijdelijk 5 boa’s inhuren die in de gemeente Dronten en met name rondom het station, het centrum in Dronten en nabij de noodopvanglocatie worden ingezet.

Wat gebeurt er als de bewoners zich niet aan de regels houden?
Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. Het COA legt de huisregels uit, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is een overeenkomst met gewicht. In geval van incidenten voert het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan heeft het COA de mogelijkheid sancties op te leggen, zoals boetes. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA altijd aangifte bij de politie.

Waar kan ik terecht?

Is het ook mogelijk om mij aan te melden voor vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan?
Voorlopig kunt u een mail sturen naar biddinghuizen@coa.nl met uw gegevens en op welk gebied u wat zou willen doen.

Het COA is over het algemeen op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Meer informatie vindt u op de website van het COA.
Vrijwilligerswerk: https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties
Vacatures: https://www.coa.nl/nl/werken-bij

Kunnen we de asielzoekers helpen, bijvoorbeeld met speelgoed of kleding?
Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA:  

Gegevens noodopvang
Telefoonnummer: 06 21 39 09 76
Mailadres: biddinghuizen@coa.nl

Gegevens noodopvang Biddinghuizen
Telefoonnummer: 088 –71 53 450
Mailadres: biddinghuizen@coa.nl