Veel gestelde vragen Noodopvang Biddinghuizen

Informatiepagina over de tijdelijke noodopvang die wij samen met Walibi Holland en het COA op het evenemententerrein aan de Spijkweg realiseren.

Waarom werkt de gemeente Dronten mee aan het opvangen van asielzoekers?
Er is een tekort aan opvang van asielzoekers in Nederland. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA doen een dringend beroep op gemeenten om mee te werken aan het ontlasten van de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Er is al maanden een structureel tekort aan opvangplekken. Doordat er in Nederland ook een enorm woningtekort is, moeten ook statushouders lang in azc’s wachten voordat ze in een woning terecht kunnen. Als gevolg daarvan hoopt het aantal mensen zich op, en kunnen asielzoekers die asiel aanvragen in Ter Apel ook moeilijker doorstromen naar de azc’s. Er hebben zelfs mensen in de buitenlucht voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Daarom zijn en worden er nu noodopvanglocaties en crisisopvangplekken ingericht. De gemeente Dronten en ook andere gemeenten vinden dat asielzoekers niet buiten horen te slapen en willen tijdelijke noodopvang bieden.

Waar is de noodopvang precies en voor hoe lang?
De noodopvang komt op het evenemententerrein van Walibi Holland. Dit terrein kent u misschien wel van festivals als Lowlands of De Opwekking. Het gaat om 5 ha. van de 80 ha. dat het terrein groot is. Het terrein moet 15 april 2023 leeg zijn, zodat het weer voor evenementen gebruikt kan worden.

Hoeveel mensen wonen hier gedurende de opvangperiode en wie zijn het?
We gaan uit van maximaal 1.500 plekken. We rekenen in de noodopvanglocatie op een gemengde groep asielzoekers (zowel gezinnen als alleenstaanden). De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Jemen, Afghanistan en Eritrea. Hoeveel mensen daadwerkelijk naar de opvanglocatie komen, is op dit moment nog niet bekend, maar het maximale aantal is 1.500 opvangplekken.

Hoe gaat het na de sluiting volgend jaar?
Vanuit deze locatie stromen de asielzoekers dan bij voorkeur door naar een regulier azc. Lukt dat niet, dan kan dat ook een andere noodopvang zijn. Eind maart 2023 zullen alle bewoners weer vertrokken zijn uit de noodopvanglocatie.

Kan het zijn dat de termijn na april volgend jaar verlengd wordt?
Nee. Het staat vast dat het terrein uiterlijk 15 april 2023 weer leeg wordt opgeleverd omdat het nodig is voor evenementen als De Opwekking (Pinksteren).

Wat staat COA voor?
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland tijdens hun hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc) en op noodopvanglocaties verspreid over het hele land.

Hoe is de gemeente hierbij betrokken?
Het COA kampt met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De nood is hoog.
In de asieldeal tussen Rijk, VNG en IPO zijn afspraken gemaakt over de doorstroom van statushouders en de inrichting van opvanglocaties. Het college voelt de urgentie in dat kader een bijdrage te leveren aan de overbruggingsperiode, waarin op basis van de asieldeal wordt gewerkt aan herstel van het functioneren van de totale asielketen.

Waarom ben ik als omwonende niet betrokken bij het besluit?
Het besluit om de noodopvang in te richten heeft het college genomen op maandag 3 oktober. Omdat het om een nijpende situatie gaat en voor een korte periode heeft het college gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid daartoe. Daarbij is meegewogen dat het gebied aan de randmeren verscheidene locaties kent waarbij gasten tijdelijk verblijven en de infrastructuur daarop is ingericht. Aansluitend aan het besluit is de gemeenteraad geïnformeerd en is er een brief aan direct omwonenden gestuurd. Op de inwonersavond is gebleken dat de brief wel aan de entree van de bungalowparken is bezorgd, maar niet bij bewoners op het park. Dat was uiteraard niet de bedoeling. We gaan e voor zorgen dat het een volgende keer wel goed gaat.

Zorg en rust

Hoe is de gezondheidszorg voor de asielzoekers geregeld?
Asielzoekers hebben recht op medische zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. De eerste weken zal Just 4 Care en daarna Gezondheids Zorg Asielzoekers (GZA) de zorg leveren op locatie. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de zorg aan asielzoekers.

Wat doen de bewoners overdag?
Mensen zijn nog maar kort in Nederland en zijn in eerste instantie toe aan rust. Gedurende hun verblijf vindt men het fijn om met vrijwilligers activiteiten te ondernemen, bijv. Nederlandse les volgen of sporten. De mensen verblijven maar kort in deze noodopvang en daar worden de aangeboden activiteiten op afgestemd. Ze kunnen ook meewerken in het restaurant of in de schoonmaak.

Wat doet het COA om deze tijdelijke bewoners zo goed mogelijk mee te nemen in waar ze zijn en hoe het hier werkt?

Dat gebeurt op verschillende manieren en momenten.
Te allen tijde is voor de bewoners de mycoa.nl website beschikbaar in veel talen, waar veel informatie te vinden is en antwoord op de meest gestelde vragen.
Bij binnenkomst worden bewoners ontvangen, en wordt er kort uitgelegd waar wat te vinden is, hoe het werkt en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Ook krijgt men een informatie pakket met onder andere de huisregels van de locatie.

Tijdens hun verblijf kunnen bewoners terecht bij de informatiebalie (dagelijks) en bij hun contactpersonen voor vragen.

Op termijn wil het COA ook het Wonen en Leven op een COA Locatie (WLCL) trainingsprogramma aanbieden aan alle volwassen bewoners, wat onderdeel is van hun fase-specifieke begeleidingstraject, ook al zal in het begin de nadruk liggen op het goed managen van de ontvangst en opvang met nadruk op de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid.

Moeten de mensen zelf inkopen doen?
De asielzoekers krijgen een klein bedrag aan leefgeld per week. De mensen krijgen eten en drinken en noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld voor persoonlijke hygiëne, in natura aangeboden.

Hoe gaan de mensen er op uit?
Het COA organiseert dat er een pendeldienst komt tussen het noodopvangterrein bij Walibi Holland en NS station Dronten. Deze busverbinding stopt alleen bij station Dronten. Vanaf het centrum van Dronten worden verschillende verbindingen aangeboden. De bussen rijden tussen 9.00 en 19.00 uur. Bewoners krijgen een pasje waarmee ze zich kunnen identificeren op de bus.

Veiligheid

Hoe zit het met beveiliging?
Er is één in- en uitgang en die is bewaakt. Het COA zorgt ervoor dat er 7 dagen in de week medewerkers van het COA en/of minimaal 2 beveiligers aanwezig zijn. COA-medewerkers zijn er tot 22.00 uur ’s avonds. De medewerkers van het beveiligingsbedrijf Trigion zijn dag en nacht aanwezig. Het personeel van het COA zorgt voor professionele begeleiding van de tijdelijke bewoners en voor doorgeleiding naar eerstelijns gezondheidszorg. Er is een telefoonnummer van de noodopvanglocatie. Dit nummer kunt u bellen als u vragen of klachten heeft. Het nummer is:  0627545317

Het telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Hoe zit het met de openbare orde?
Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Daarvoor werkt het COA samen met beveiligingsbedrijf Trigion. COA en gemeente werken ook nauw samen met de politie. Bij calamiteiten kunnen de medewerkers en de bewoners uiteraard rekenen op de hulpdiensten. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld. Omdat er relatief veel opvang plaatsvindt in Flevoland, en het gaat om het helpen oplossen van een landelijk vraagstuk, is er provinciebreed een aanvraag bij het ministerie gedaan om de  politiecapaciteit te verhogen.

Wat gebeurt er als de bewoners zich niet aan de regels houden?
Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. Het COA legt de huisregels uit, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is een overeenkomst met gewicht. In geval van incidenten voert het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan heeft het COA de mogelijkheid sancties op te leggen, zoals boetes. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA altijd aangifte bij de politie.

Waar kan ik terecht?

Is het ook mogelijk om mij aan te melden voor vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan?
Voorlopig kunt u een mail sturen naar biddinghuizen@coa.nl met uw gegevens en op welk gebied u wat zou willen doen. Wij kunnen niet beloven meteen te antwoorden, omdat we eerst een aantal zaken goed op orde willen hebben om ook vrijwilligers goed te kunnen ontvangen.


Het COA is over het algemeen op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Meer informatie vindt u op de website van het COA.
Vrijwilligerswerk: https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties
Vacatures: https://www.coa.nl/nl/werken-bij

Kunnen we de asielzoekers helpen, bijvoorbeeld met speelgoed of kleding?
Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het COA:  https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties 

Gegevens noodopvang
Telefoonnummer: 06 – 27545317
Mailadres: biddinghuizen@coa.nl

Gegevens noodopvang Biddinghuizen
Telefoonnummer: 06 – 27545317
Mailadres: biddinghuizen@coa.nl