Emigratie

We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal acht van de twaalf maanden in het buitenland gaat wonen. Deze acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven.

U kunt uw emigratie makkelijk en snel binnen vijf dagen voor vertrek online doorgeven. Let op: als er familie op het adres in Nederland achterblijft, moet de aangifte persoonlijk aan de balie worden doorgegeven.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Bekijk deze handige checklist met wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U meldt dit binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont, niet eerder.

Wij schrijven u uit in onze administratie. Daarna sturen wij uw gegevens door naar de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

Als u vertrekt naar Caribisch Nederland, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit is kosteloos. Wij adviseren u om hiervoor in persoon aan de balie te verschijnen, zodat wij u het document direct mee kunnen geven. Het bewijs levert u in bij inschrijving op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten.

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving geven. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving. Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u een uittreksel aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. U kunt niet meer terecht bij uw laatste woongemeente.

U verblijft al in het buitenland en u heeft niet aan ons doorgegeven dat u niet meer in onze gemeente woont? Neem telefonisch contact met ons op via 14 0321.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan acht maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van MijnOverheid kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, het Duo en de bank te informeren.

U kunt uw uitkering meenemen naar een land binnen de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of naar Zwitserland. Daarbuiten kan dat alleen als Nederland een verdrag met dat land heeft gesloten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.