Verhuizen naar Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen en bent u van plan om langer dan vier maanden te blijven? Schrijft u zich dan binnen vijf dagen in bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Dat gaat makkelijk en snel digitaal.
Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland. Ook hiervoor kunt u makkelijk en snel digitaal een afspraak maken.

Bent u van plan om korter te verblijven maar wel een BSN nummer nodig? Dan kunt u terecht bij een RNI gemeente.

Neem uw buitenlandse documenten mee. Denk aan uw identiteitsbewijs, geboorteakte, huwelijksakte of een echtscheidingsakte. Bij sommige documenten moet eerst worden gecheckt of ze echt zijn. Dit heet legalisatie. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl vindt u de informatie. U kunt zoeken op uw eigen land en dan gaat u naar: legaliseren van documenten. De gemeente kan u ook vertellen of dit bij uw documenten het geval is.

Het inschrijven doet u persoonlijk, bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u uw partner en/of kinderen ook inschrijven? Dan is het de bedoeling dat ook zij persoonlijk verschijnen bij de inschrijving. U heeft bij eerste inschrijving of bij een hervestiging een koop/huurovereenkomst of een toestemming van inwoning nodig.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit;
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.