Didam-arrest

De gemeente Dronten is verplicht, indien de gemeente tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken wil overgaan, dit kenbaar te maken zodat geïnteresseerden die voor de koop van de gemeentelijke onroerende zaken in aanmerking willen komen, over de verkoop worden geïnformeerd.  

Hier kun je kennisnemen van een voornemen tot verkoop van gemeentelijke onroerende zaken en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. Het voornemen tot verkoop is ook gepubliceerd op de overheidswebsite:  officiële bekendmakingen. Daar is ook aangegeven tot wanneer je gemotiveerd kunt aangeven dat je je niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop.

Zie ook