Actueel

RSS

Wet elektronische publicaties (Wep) treedt op 1 juli 2021 in werking; maar wat betekent dit?

Vanaf 1 juli publiceren overheidsorganen op diverse plaatsen hun bekendmakingen en kennisgevingen online.

Swifterbant bijt spits af met centrumplannen

De gemeenteraad van Dronten heeft het college opdracht gegeven actieplannen voor de drie winkelcentra te ontwikkelen. En daarbij verzocht prioriteit te geven aan het centrum van Swifterbant.

Voortgang Windplannen

De gemeenteraad van Dronten is geïnformeerd over de voortgang van de windplannen in de gemeente. De informatie heeft betrekking op de afspraken die er zijn gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers over de bouwfase en de manier waarop inwoners in worden betrokken.

Gemeente Dronten gaat geluid windplannen meten

In voorbereiding op de bouw werkt het college van B&W aan een toezicht- en handhavingsstrategie voor de windparken.

Dronten wil dienstlijnen behouden

‘Het opheffen en wijzigen van zes dienstlijnen in Dronten gaat ons een stap te ver.’ Dat schrijft het college van B. en W. van Dronten als reactie op het Transitieplan Openbaar Vervoer 2022-2023.

Raad van State akkoord met verwijderen Roggebotsluis en aanpassing van de provinciale weg N307

Woensdagochtend 23 juni 2021 publiceerde de Raad van State de uitspraak over het verwijderen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de N307 Roggebot-Kampen.

Geluidsmetingen vliegverkeer 2020: luchtvaartgeluid in 2020 sterk afgenomen

In 2020 vond er in de gemeente Dronten nauwelijks geluidshinder plaats van vliegtuiggeluid. Dat blijkt uit de rapportage over het gemeten vliegtuiggeluid in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Presentatie Project Beschermd Wonen in Beweging op 30 juni

Ook in Dronten wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid. De meeste mensen met een psychische kwetsbaarheid werken en wonen gewoon in de wijk. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Behandeling kadernota naar 8 juli

Fractievoorzitters en college van gemeente Dronten hebben met elkaar gesproken over een andere manier van behandeling van de kadernota. Daarom is in overeenstemming afgesproken dat het eerder aangeleverde voorstel wordt ingetrokken en dat het college een raadsconsultatiebrief formuleert voor behandeling van de kadernota donderdag op 8 juli.

Ondermijningsavond voor ondernemers

Op dinsdagavond 1 juni 19:30 uur was de online ondernemersavond over ondermijning. Een actueel onderwerp. Aan tafel onder meer burgemeester Jean Paul Gebben, een ondernemer en vertegenwoordiging vanuit de politie.