Terug naar het overzicht

Inspiratiesessie gemeenteraad Dronten over visievorming en groeiopgave

Gemeente Dronten is gestart met een traject om een integrale visie op de leefomgeving te ontwikkelen. Tegelijkertijd staat Dronten voor een groeiopgave, mede naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de regio Flevoland en binnen het samenwerkingsverband van de Regio Zwolle.

Ter voorbereiding hierop heeft de gemeenteraad mevrouw Riek Bakker uitgenodigd voor een inspiratiesessie. Riek Bakker is stedenbouwkundige en was onder meer betrokken bij grote projecten als de Kop van Zuid in Rotterdam, woonwijk Leidsche Rijn in Utrecht en de herinrichting van centra van middelgrote steden als Venlo en Roosendaal. Daarnaast was zij hoogleraar stedenbouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Met haar wil de gemeenteraad de vraag beantwoorden: wat komt er in zo’n traject op je af en welke scenario’s zijn passend bij Dronten? Riek Bakker start de inspiratiesessie met een presentatie, om vanuit de Drontense context de mogelijkheden en kansen die er zijn bij een groeiopgave te benoemen. Maar ook eventuele valkuilen en aandachtspunten te benoemen.
Daarna is er een open onderling gesprek tussen de deelnemers, om onder meer met elkaar te verkennen welke scenario’s denkbaar en haalbaar zijn. En over thema’s als de rol en positie van de agrarische sector, verduurzaming, vitaliteit en mobiliteit.

Belangstellenden om deze inspiratiesessie bij te wonen zijn van harte uitgenodigd.

Datum: dinsdag 5 juli, 19.30 uur
Raadzaal Huis van de Gemeente Dronten

De raad neemt de opbrengst van deze inspiratiesessie mee in het vervolgtraject van de visievorming en groeivraag. Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad van Dronten een participatietraject vast om inwoners, organisaties en ondernemers te betrekken. De aanpak daarvan wordt in het vervolgtraject uitgerold.