Actueel

RSS

Gemeente Dronten gaat geluid windplannen meten

In voorbereiding op de bouw werkt het college van B&W aan een toezicht- en handhavingsstrategie voor de windparken.

Dronten wil dienstlijnen behouden

‘Het opheffen en wijzigen van zes dienstlijnen in Dronten gaat ons een stap te ver.’ Dat schrijft het college van B. en W. van Dronten als reactie op het Transitieplan Openbaar Vervoer 2022-2023.

Raad van State akkoord met verwijderen Roggebotsluis en aanpassing van de provinciale weg N307

Woensdagochtend 23 juni 2021 publiceerde de Raad van State de uitspraak over het verwijderen van de Roggebotsluis en het aanpassen van de N307 Roggebot-Kampen.

Geluidsmetingen vliegverkeer 2020: luchtvaartgeluid in 2020 sterk afgenomen

In 2020 vond er in de gemeente Dronten nauwelijks geluidshinder plaats van vliegtuiggeluid. Dat blijkt uit de rapportage over het gemeten vliegtuiggeluid in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020.

Presentatie Project Beschermd Wonen in Beweging op 30 juni

Ook in Dronten wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid. De meeste mensen met een psychische kwetsbaarheid werken en wonen gewoon in de wijk. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving.

Behandeling kadernota naar 8 juli

Fractievoorzitters en college van gemeente Dronten hebben met elkaar gesproken over een andere manier van behandeling van de kadernota. Daarom is in overeenstemming afgesproken dat het eerder aangeleverde voorstel wordt ingetrokken en dat het college een raadsconsultatiebrief formuleert voor behandeling van de kadernota donderdag op 8 juli.

Ondermijningsavond voor ondernemers

Op dinsdagavond 1 juni 19:30 uur was de online ondernemersavond over ondermijning. Een actueel onderwerp. Aan tafel onder meer burgemeester Jean Paul Gebben, een ondernemer en vertegenwoordiging vanuit de politie.

Webinar “Weten over Meten”: terugkijken en nalezen

Woensdagavond 19 mei organiseerde de gemeente een webinar over geluid, metingen en effecten op de omgeving van de windparken die in Dronten worden gebouwd.

Feestelijke fietstocht met oog op comfortabel wonen

Wethouder Ton van Amerongen en directeur Noek Pouw van woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten zijn samen op de fiets gesprongen om bewoners te verrassen. De heren namen beiden een aantal tasjes mee in de fietstassen om deze aan bewoners in Dronten te geven.