Terug naar het overzicht

Voortgang onderhoudswerkzaamheden dorpsbos Swifterbant

Jaarlijks worden in een vijfde deel van het totale bosareaal, wat in eigendom is van gemeente Dronten, grootschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Afgelopen winterperiode zijn er daartoe bomen gezaagd in de wijkbossen achter De Koningshof, De Gildenallee en Het Zonnebloempad in Swifterbant. Ook in het bosgedeelte tussen de woonwijk Bloemenzoom en de paardeweides zijn bomen gekapt.

Werkzaamheden

De toenemende aantasting van de essenbomen door essentaksterfte is een zorgpunt in de bossen. Afgelopen zomer is het bos, met extra aandacht voor de essen, beoordeelt op vitaliteit van de bomen. Aangetaste essen zijn, met het oog op veiligheid, gemarkeerd en afgelopen winterseizoen gekapt. Daarnaast hebben de zaagwerkzaamheden tot doel het bos nog gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor natuur en recreant. 

Het beheer van het bos is erop gericht sneller een gewenst eindbeeld van een gevarieerd bos met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te creëren. Door meer licht in het bos te brengen, kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen en worden tevens de omstandigheden voor het vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. De overblijvende bomen kunnen zich, door het creëren van ruimte, beter ontwikkelen waarmee de stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft.

In de wijkbossen is het zaagwerk nu afgerond en is het hout uitgereden met een voertuig op rupsen.  Er is voor deze werkwijze  gekozen om diepe insporing in de grond te voorkomen. Daar waar het voertuig wandelpaden heeft beschadigd, gaat nog herstelwerk plaatsvinden. Het gestapelde hout wordt op korte termijn door de aannemer afgevoerd. 

In bos Bloemenzoom is in de helft van de bosvakken gezaagd. Vanwege het broedseizoen zijn de zaagwerkzaamheden hier nu gestopt. Tot half april is er nog wel de mogelijkheid om stamhout uit het bos te rijden mits de weers- en bodemomstandigheden het toelaten. De gemeente Dronten werkt hierbij volgens de Gedragscode Bosbeheer, waarin de belangrijke ‘spelregels’ voor een verantwoord bosbeheer beschreven staan. 

Informatie

Voor nadere inlichtingen over bovenstaande informatie en werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Brink via telefoonnummer 14 0321, team Groentechnisch Beheer.