Terug naar het overzicht

College maakt tussenbalans op in de Middentermijnterugblik

In 2022 gingen wij samen bouwen aan de toekomst van de gemeente Dronten. Wij spraken over doorontwikkelen met lef en het maken van doorslaggevende keuzes. Speerpunten waren een duurzame en inclusieve samenleving en een goed economisch klimaat. Halverwege deze bestuursperiode kijken we terug op de behaalde resultaten ten aanzien van ons collegeprogramma.

In de infographic (klik hier om de infographic te lezen) geven we inzicht in de status van de ambities en activiteiten die we in het collegeprogramma ‘Bouwstenen voor de toekomst’ hebben vastgelegd. Daaruit trekken we de conclusie dat we halverwege deze collegeperiode ongeveer drie kwart van het collegeprogramma aan het uitvoeren zijn, of hebben uitgevoerd. Belangrijk om te benoemen hierbij is dat dit college het opstellen van nieuw beleid, plannen of een visie niet ziet als doel op zich. Het echte werk zit in de dagelijkse uitvoering daarvan, opdat we met elkaar langdurige effecten bereiken en bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners.

De toelichting op de Middentermijnterugblik staat in de raadsbrief: klik hier om de raadsbrief te downloaden.