Swifterbant-Zuid

Aan de zuidkant van Swifterbant komt een nieuwe woonwijk met ongeveer 700 woningen. De inwoners kunnen er straks duurzaam, gezond en veilig wonen. Partner en gebiedsontwikkelaar van deze woonwijk is Bouwfonds Property Development (BPD).
Blijf hier op de hoogte van alle ontwikkelingen van Swifterbant-Zuid.

Swifterbant-Zuid, ook een impuls voor Swifterbant

Swifterbant is een mooi, ondernemend en betrokken dorp. Een dorp dat volop in ontwikkeling is. Naast het versterken van bedrijventerrein Spelwijk, de ontwikkeling van Bloemenzoom, MFC Swifterbant en de aandacht voor het behouden van een vitale dorpskern, is de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid een enorme impuls voor Swifterbant.

Een wijk voor en door Swifterbant

Swifterbant-Zuid is een plan voor en door inwoners van Swifterbant. In deze nieuwe wijk kunnen inwoners van Swifterbant wonen. Ook kunnen mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte, die nu elders in Nederland wonen, zich hier vestigen. In december 2016 is een intensief participatietraject gestart, met in mei de oprichting van werkteam Swifterbant Groeit. Dit werkteam heeft de gemeente geadviseerd bij het kiezen van de locatie van de nieuwbouwwijk. Een ontwerpteam, met inwoners en andere vertegenwoordigers, ontwikkelde modellen voor de inrichting van de nieuwe wijk.

Het plan op hoofdlijnen: 700 afwisselende woningen

Het is de bedoeling dat in de periode 2023 tot medio 2030 in Swifterbant-Zuid ongeveer 700 woningen worden gebouwd. Er staat in het bestemmingsplan van de gemeente dat er huur-, koop-, en starterswoningen en woningen in het hogere segment komen. Deze woningen zijn voor een brede doelgroep: gezinnen, ouderen, jongeren, starters, doorstromers, sociale huur en vrije sector huur. Het zogeheten Particulier Opdrachtgeverschap (PO) is ook een optie. Hoe de wijk eruit moet gaat zien, heeft de gemeenteraad vastgesteld met het beeldkwaliteitsplan. Dit plan is een speciale bijlage van het bestemmingsplan.

Groen en ruim opgezet, met twee gebiedsdelen

Het globale plan is er, de nadere uitwerking volgt. Gebiedsontwikkelaar BPD verzorgt de verdere ontwikkeling van het plangebied en de woningen. Swifterbant-Zuid wordt zo gemaakt dat de wijk past bij de omgeving en de historie van het gebied. Dat maakt het straks een prachtige plaats om te wonen en te leven met een dorps gevoel. De nieuwe woonwijk wordt groene en ruim opgezet en krijgt twee gebiedsdelen met een eigen sfeer en identiteit. Er komen goede verbindingen van en naar het dorp, waar alle dagelijkse voorzieningen zijn. Het bouwplan van BPD heet ’t Luwe Land. Bekijk de video hieronder voor de globale inhoud van het beeldkwaliteitsplan.

Wonen ‘Op het Rivierduin’ en ‘In de luwte’

De twee gebiedsdelen van Swifterbant-Zuid heten ‘Op het Rivierduin’ en ‘In de luwte’. In het zuidoosten van de nieuwe wijk komt gebiedsdeel ‘Op het Rivierduin’, geïnspireerd op het oorspronkelijke landschap met rivierduinen. De woonomgeving zal duinachtig zijn met natuurlijke beplanting, hoogteverschillen en lager gelegen kreken. De overgang tussen privé en openbaar terrein is zo natuurlijk mogelijk vormgegeven en tussen struikgewas door is zicht op het omliggende polderlandschap. Het groene en bosrijke aanzien van Swifterbant komt terug in gebiedsdeel ‘In de luwte’. Dit deel zal in de luwte liggen van het nieuw aan te leggen windbos langs de Bisonweg. De traditioneel ogende buurten zijn aan de bosrand, het water of het openbaar groen gelegen.

Goed bereikbaar wonen

De ontsluitingsweg van Swifterbant-Zuid wordt een gebogen laan die aan beide einden op de Bisonweg aansluit. Langs de laan komen forse bomen. De aanliggende huizen worden gericht op de laan en krijgen groene hagen aan de voortuin. Een verkeersveilige route langs de Bisonweg verbindt Swifterbant-Zuid met het bestaande dorp. Autoverkeer kan ook gebruikmaken van de Biddingweg en Bosweg. Daarnaast komen er goede noord-zuidverbindingen voor fietsers en voetgangers tussen het dorp, via het bos tot de natuurontwikkeling Swifterpark. Verder is er ook een verbinding met het openbaar vervoer. Dronten ligt aan de spoorverbinding Amsterdam-Zwolle: de Flevolijn. Tussen Dronten en Swifterbant rijden bussen.

Meer informatie over de herinrichting van de wegen lees je op de informatiepagina.

Planning en verkoop

De woningen worden na de start van de bouw in verschillende fasen opgeleverd. De verkoop van de eerste woningen van de nieuwe woonwijk Swifterbant-Zuid komt in zicht. Gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) verwacht halverwege 2024 te starten met de verkoop van de eerste woningen in Swifterbant-Zuid. BPD plaatst op hun promotiewebsite steeds het laatste nieuws over de verkoop, zoals plattegronden, impressiebeelden en prijzen. Als alles snel gaat en er geen tegenslagen zijn, zouden de eerste mensen op zijn vroegst in 2025 in Swifterbant-Zuid kunnen wonen.

Aanloop vanaf 2016

In 2016 besloot de gemeente Dronten om werk te maken van het uitbreiden van het aantal woningen in Swifterbant, om aan de toenemende vraag voor woningen te voldoen. Inmiddels is een locatie gevonden (2017), een stedenbouwkundig plan opgesteld (2020) en is het bestemmingsplan goedgekeurd (2022). In 2023 is begonnen met het bouwrijp maken van Swifterbant-Zuid, in 2024 wordt gestart met de bouw zelf.

Lees meer in de nieuwsbrieven

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail.