Carbid afsteken

Rond de jaarwisseling mag carbid afgestoken worden. Dit mag alleen op de daarvoor geldende tijden en op de aangewezen plaatsen. Houd bij het afsteken van carbid voldoende afstand en houd vooral rekening met elkaar en met dieren.

Het afsteken mag alleen op 31 december 2023 van 13.00 uur tot 1 januari 2024 02.00 uur. Door gebieden aan te wijzen voor het carbidschieten wordt voorkomen dat er elders in de gemeente wordt geschoten en blijft geluid- en parkeerhinder beperkt. Ook kunnen de hulpdiensten zoals politie en brandweer op deze manier eventuele risico’s beheersen.

Als u met de auto komt, wilt u deze dan in de berm parkeren, aan de kant van de afschietlocaties? Zo geven we de hulpdiensten ruimte om de locatie te bereiken mocht dat nodig zijn.

Locatie Biddinghuizen

Op het Evenemententerrein, tussen de bomen langs de Dreef, tussen de Deel en de Verlengde Baan. Schietrichting: De Repel. Er mag niet op het asfalt van het sportveld worden geschoten.

Locaties Dronten

Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door De Oude IJssel en De Kromme Rijn. Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting De Rivierendreef.

Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door de spoorlijn en de Lage Vaart.

Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting de Lage Vaart.

Dit jaar zijn er geen carbid schiet mogelijkheden aangewezen in Swifterbant. Heeft u een geschikte locatie gevonden? Kijk hieronder naar de voorwaarden.

Buiten bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mag met carbid worden geschoten op alle gebieden die privé eigendom zijn én waar de eigenaar expliciet toestemming heeft gegeven om met carbid te schieten. Omliggende bebouwing en openbare wegen moeten dan wel op tenminste 50 meter afstand liggen van het schietpunt.

Bijzondere voorwaarden voor carbidschieten

De maximaal toegestane inhoud van de melkbussen of andere voorwerpen, waarmee het carbidschieten wordt uitgevoerd, is 50 liter. Tijdens het carbid schieten, mag de melkbus, of het andere voorwerp, alleen worden afgesloten door middel van een bal of een andere zachte afsluiting, bijvoorbeeld een prop lappen.

Wie is de BOCK?

BOCK staat voor de Bewust Oplettende Carbid-Knaller. Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wil je het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig!

Het aantal carbidknallers neemt nog altijd toe, maar we streven er naar het aantal (ernstige) ongevallen zo laag mogelijk houden. Deze ontstaan vaak door onwetendheid en/of het nemen van onnodige risico’s. Zorg daarom dat er altijd een Bewust Oplettende CarbidKnaller (BOCK) aanwezig is. Kijk voor meer informatie en tips voor veilig carbidschieten op www.wieisdebock.nl.

Vuurtonnen

Vuurtonnen mogen niet op het asfalt geplaatst worden in verband met schade aan het wegdek. Plaats een vuurton daarom op gras of stenen.

Vreugdevuren zijn niet toegestaan.