Melding incidentele festiviteit

Als bedrijf of vereniging moet u voldoen aan de geluidsnormen van het activiteitenbesluit. Organiseert u een activiteit waarbij u deze geluidsnormen overschrijdt, dan is het mogelijk om een melding incidentele festiviteit te doen. Met deze melding kunt u voor de periode van een dag beschikken over ruimere geluidsnormen.

Met de melding incidentele festiviteit krijgt u een ruimere geluidsnorm van maximaal 65 dB(A). Door het doen van de melding kunt u niet onbeperkt geluid produceren. U mag tot uiterlijk 01.00 uur ’s nachts de geluidsnormen overschrijden. De ruimere geluidsnorm is alleen van toepassing op het bebouwde gedeelte van een inrichting (binnen). De geluidsnorm geldt dus niet op een terras of andere plekken buiten.

Wilt u ten tijde van de melding incidentele festiviteit langer geopend zijn dan de reguliere sluitingstijden, dan dient u hiervoor afzonderlijk een tijdelijke afwijking sluitingsuur aan te vragen.

  • u mag maximaal vier keer per jaar een melding incidentele festiviteit doen;
  • u moet maatregelen nemen om de overlast zoveel mogelijk te beperken;
  • tijdens de festiviteit moet u ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden;
  • u moet instructies van gemeente, politie, brandweer of ambulancepersoneel altijd opvolgen;
  • u moet de melding minstens twee weken doen voordat de festiviteit plaatsvindt.

Via het formulier kunt u een melding incidentele festiviteit doen. Nadat u het formulier hebt ingediend, controleert de gemeente de ingediende melding. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, krijgt u een bevestiging en kunt u op de opgegeven datum beschikken over de ruimere geluidsnorm. Wanneer dit niet het geval is, zal de gemeente contact met u opnemen.