Evenement organiseren, melding of vergunning aanvragen

Update Coronamaatregelen

Let op! Ivm het coronavirus hebben wij een speciale pagina voor organisatoren ingericht op dronten.nl/coronavirusHier vindt u de actuele informatie voor u als organisator.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Dronten? Dan maakt u een melding van het evenement of u vraagt een evenementenvergunning aan.

Als u voldoet aan alle onderstaande regels dan kunt u het meldingsformulier ‘klein evenement’ indienen. 

 • Het is een eendaags evenement;
 • Het is geen commercieel evenement;
 • Er zijn op enig moment maximaal 100 bezoekers;
 • Er wordt geen muziek of ander geluid ten gehore gebracht met een geluidsniveau hoger dan 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen/panden;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of op een locatie die een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Er worden voorwerpen geplaatst (springkussens, tenten, podia) die kleiner zijn dan 25 vierkante meter.
 • Het evenement vindt plaats op;
  • maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur;
  • vrijdag of zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur;
  • zondag of feestdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur;

Voldoet u aan alle bovenstaande regels? Dan kunt u het meldingsformulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. 
Dit formulier moet minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement zijn ontvangen. Let er op dat u het formulier zo volledig en uitgebreid mogelijk invult (alle activiteiten en alle objecten die u plaatst benoemen) en een plattegrond meestuurt. Op de plattegrond moeten ook alle objecten (tent, bbq, springkussen, podium enz) worden aangegeven. 

Meldingsformulier klein evenement

Voldoet uw evenement niet aan alle regels voor een klein evenement? Dan kunt u het aanvraagformulier ‘evenementenvergunning’ indienen.
Dit kunt u doen door het formulier naar evenementen@dronten.nl op te sturen. Het formulier moet minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement ontvangen zijn. Let er op dat u het formulier zo uitgebreid mogelijk invult inclusief alle bijlages en de behandelscan.

Er wordt gekeken of uw evenement kan plaatsvinden op de gewenste datum en locatie. Ook zal er gekeken worden dat dit geen conflict geeft met een ander gepland/verleend evenement, werkzaamheden of de noodroute van de hulpdiensten. U ontvangt dan een toestemming via de mail.

Aanvraagformulier evenementenvergunning
Behandelscan aanvraag evenementenvergunning

Melding evenement

Een melding van een evenement is gratis.

Evenementenvergunning

Het tarief voor het aanvragen van een evenementenvergunning wordt bepaald door het doen van een behandelscan. De behandelscan wordt door een vergunningverlener van de gemeente gedaan. 

 • Type A  € 188,75;
 • Type B  € 485,40;
 • Type B+ € 2265,30;
 • Type C  € 6383,85;

Behandelscan aanvraag evenementenvergunning

Wanneer u zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken op uw evenement heeft u daar een ontheffing voor nodig. Met het ‘aanvraagformulier ontheffing drank en horeca’ kunt u dit aanvragen. U kunt het formulier opsturen naar evenementen@dronten.nl.
Dit formulier moet minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement ontvangen zijn. Let er op dat u het formulier zo uitgebreid invult en de bijlagen meestuurt.

De kosten hiervan zijn € 114,40.

Sterk alcoholhoudende dranken (Alcoholpercentage minimaal 15%) mogen niet geschonken worden tijdens evenementen.

Aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Organiseert u iets waar mensen elkaar ontmoeten, verblijven of waar gebakken of gebraden wordt? U moet een melding maken in de volgende gevallen:

 • Er wordt in een verblijfsruimte bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen;
 • Het betreft een verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk;
 • Er wordt in een verblijfsruimte verzorging geboden aan;
  1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of;
  2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;

Met het ‘formulier brandveilig gebruik’  kunt u dit melden. U kunt het formulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. Dit formulier moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het uw activiteit ontvangen zijn.

Let u er op dat u het formulier zo uitgebreid invult;

 • een tekening van de situatie bijvoegt;
 • een plattegrond met maten (hierop moeten de voorwerpen staan die groter zijn dan 25m2);
 • een plattegrond van elke ruimte die bedoeld is voor meer dan 150 mensen tegelijk;
 • U geeft het maximum aantal mensen aan dat in de ruimte zal zijn;

Een melding brandveilig gebruik is gratis.

Let op: als u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig heeft, dan hoeft u niet apart de melding ‘brandveilig gebruik’ te maken. Dit wordt al meegenomen in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. U hoeft ook geen melding ‘brandveilig gebruik’ te maken als er voor de betreffende activiteit al een vergunning voor brandveilig gebruik is afgegeven.

Meldingsformulier Brandveilig gebruik