Melding ongewenst gedrag verhuurder

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of intimideert? Rekent uw verhuurder een te hoge borg of oneerlijke servicekosten? Dan kunt u ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Lees hier meer over de Wet Goed Verhuurderschap of bekijk een video met uitleg over de Wet Goed Verhuurderschap.

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • u een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie);
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders;
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau. Huurt u een woning van OFW? Meld uw klacht dan bij hen. OFW handelt uw klacht zelf af.

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties:

De verhuurder:

 • discrimineert u;
 • bedreigt u of maakt u bang;
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur);
 • brengt te hoge servicekosten in rekening;
 • maakt geen schriftelijk huurcontract.

De verhuurder geeft u geen goede informatie over:

 • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan);
 • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
 • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
 • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
 • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen.

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten aan u.

De melding kan zowel anoniem als persoonlijk worden ingediend. Dien je hem niet anoniem in? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig: 

 • uw naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Verder hebben wij bij elke melding nodig:

 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt;
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren;
 • Beschrijving van de situatie. Als het kan met foto’s en bijlagen.

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Ook kan de verhuurder een boete krijgen.

U betaalt niets om een melding te doen en ook niet voor de afhandeling daarvan.